Vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen vahvistuspyyntö vuotta 2023 koskien 30.9.2022 mennessä

Enegiaviraston tiedote: Vapaaehtoisen jakeluvelvoitteen vahvistuspyyntö vuotta 2023 koskien 30.9.2022 mennessä

Lain uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007, ”jakeluvelvoitelaki”) mukaisesti jakelijalla on mahdollisuus vapaaehtoisesti hakeutua jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Jakeluvelvoitelakia sovelletaan siten kokonaisuudessaan myös vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piirissä olevaan nestemäisten polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn, biopolttoaineiden ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 100 000 litraa mutta enintään miljoona litraa sekä kaasumaisten polttoaineiden jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittamien maakaasun, biokaasun ja muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien kaasumaisten liikenteen polttoaineiden määrä on vähintään 1 gigawattituntia mutta enintään 9 gigawattituntia.

Mikäli jakelija haluaa hakeutua vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen alaisuuteen ja se toimittaa kalenterivuoden aikana kulutukseen nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita edellä kuvatun mukaisesti, on jakelijan tehtävä jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten pyyntö (vahvistuspyyntö) Energiavirastolle. Vahvistuspyyntö tehdään Energiaviraston kotisivuilta löytyvällä lomakkeella ”Pyyntö jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten”. Lomakkeella esitetään jakelijan ja vahvistuspyynnön tiedot, tiedot jakelijan liiketoiminnasta, arvio kulutukseen toimitettavien polttoaineiden määristä, kuvaus siitä miten uusiutuvien polttoaineiden kestävyys osoitetaan, vahvistuspyynnön julkisuutta koskevat tiedot sekä mahdolliset lisätiedot.

Vahvistuspyyntö on tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jona jakelija haluaisi liittyä jakeluvelvoitteen alaisuuteen. Vuotta 2023 koskien vahvistuspyyntölomake tulee toimittaa Energiavirastolle viimeistään 30.9.2022. Lomake toimitetaan pdf-tiedostona lomakkeessa olevien täyttöohjeiden mukaisesti täytettynä Energiavirastolle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi ja kopiona kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi. Sähköpostiviestin otsikoksi merkitään ”Pyyntö jakeluvelvoitteen alaisuuteen vahvistamista varten”.

Jakeluvelvoitetta täyttävien uusiutuvien polttoaineiden tulee täyttää kestävyyskriteerit. Kestävyyden osoittamista käsitellään tarkemmin Energiaviraston Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeessa.

Lisätietoja löytyy Energiaviraston Jakeluvelvoiteohjeesta.

 

Ystävällisin terveisin,

Energiavirasto, kestävyystiimi
kestavyyskriteerit@energiavirasto.fi

Scroll to Top