Uusiutuvan energian RED III -direktiivi voimaan marraskuussa

EU:n RED III-direktiivi on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20.11.2023, jonka jälkeen jäsenvaltioiden on 18 kuukauden kuluessa toimeenpantava direktiivin velvoitteet.

Nykyisessä direktiivissä on asetettu tavoitteet, yleiset puitteet ja toimenpiteet, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta sekä varmistavat tältä osin EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen.

Uuden RED III -direktiivin  keskeisin tavoite on korottaa uusiutuvan energian koko EU:ta koskeva yleistavoite nykyisestä 32 prosentista 42,5 prosenttiin vuodelle 2030. Direktiivi sisältää myös tarkempaa sääntelyä useista eri aiheista, joista Suomelle tärkeimmät teemat ovat bioenergia, liikenne ja uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyt.

RED III -direktiivin sisältöjä kuvataan TEM:n tiedotteessa, joka julkaistiin (30.3.2023), kun direktiivin sisällöistä saavutettiin sopu EU:n trilogineuvotteluissa.

 

Scroll to Top