Uusi asetus energiainvestointituista voimaan

Uusi asetus mahdollistaa hakemaan tukea niin uusille biokaasulaitosinvestoinneille kuin nykyisten laitosten laajennuksille. Lisäksi rahoitusta on mahdollista hakea vähähiilisten kaasujen kaasuverkkoinvestointeihin. Biokaasu luokitellaan vähähiiliseksi kaasuksi. Uuden energiateknologian hanke voi saada jopa 50 prosentin tuen. 

Valtioneuvosto antoi 16.12.2021 asetuksen, jonka perusteella Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointeja voidaan tukea vuosina 2022–2026. Tavoitteena on edistää energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita.  Valtioneuvoston asetus on voimassa 16.12.2021 -31.12.2026.

520 miljoonaa euroa energiainvestointien vähähiilistymiseen

Asetus mahdollistaa Suomen kestävän kasvun ohjelman energiajärjestelmän murrokseen ja teollisuuden energiaratkaisuihin liittyvien hakujen avaamisen. Rahoitusta on kokonaisuudessaan tulossa jakoon noin 520 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Rahoitusosuudet voivat vielä muuttua, sillä lopullinen saanto tarkentuu kesällä 2022.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa energiainvestoinneille on määritelty seuraavat määrärahat:

  • Energiainfrastruktuuri-investoinnit (sis. vähähiilisten kaasujen kaasuverkot): 155 miljoonaa euroa
  • Investoinnit uuteen energiateknologiaan (sis. biopolttoaine- ja liikennebiokaasuhankkeet):: 155 miljoonaa euroa
  • Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen: 150 miljoonaa euroa
  • Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (sis. biokaasun hyödyntäminen teollisuudessa, työkoneet): 60 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland tiedottavat ensimmäisen haun avaamisesta lähipäivinä. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sekä ministeriössä että Business Finlandissa asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella.

Asetus vastaa sisällöltään hyvin pitkälti energiatuen myöntämiseen sovellettavaa valtioneuvoston asetusta energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2018–2022, mutta siinä säädetään lisäksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti hankkeiden toteuttamiseen ja tuen myöntämiseen liittyvistä yleisistä ja erityisistä edellytyksistä. Esimerkiksi nyt hankkeen tulee täyttää “ei merkittävää haittaa” -periaatteet, jolloin  esimerkiksi biokaasua ei voi valmistaa ravinto- ja rehukasveista. Esimerkiksi nurmea ei luokitella ravinto- ja rehukasviksi.

 

Lisätietoa:

Scroll to Top