Uusi artikkeli julkaistu: Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa 2030, 2035 ja 2040

Suomen biokaasun tuotanto- ja kulutusmääriä vuosille 2030, 2035 ja 2040 arvioitiin Helsingissä 12.3.2024 järjestetyssä työpajassa, jonka järjestivät Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus ry ja Kierrätysteollisuus ry. Työpajaan kokoontui 50 asiantuntijaa. Osallistujien joukossa oli eri arvoketjun toimijoita, mutta suurin osallistujajoukko oli kotimaiset biokaasun tuottajat. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on laatinut artikkelin, jossa esitetään työpajan tulokset sekä annetaan muu tarvittava taustatieto tarkastelun tueksi.

Työpajan tulosten perusteella kotimaisen biokaasun ja biometaanin tuotannon arvioidaan olevan luokkaa 3 terawattituntia (2030), 5 terawattituntia (2035) ja 7 terawattituntia (2040). Kysynnän arvioitiin kasvavan erityisesti meriliikenteessä ja raskaassa tieliikenteessä sekä teollisuudessa, joissa EU-lainsäädäntö asettaa vahvat päästövähennystavoitteet pitkälle tulevaisuuteen. Työpajassa arviotiin raskaan liikenteen (kuorma-autot ja laivat) biometaanin kulutuksen olevan luokkaa 3 terawattituntia (2030), 4 terawattituntia (2035) ja 6 terawattituntia (2040), mihin päälle tulee vielä biokaasun ja biometaanin kulutus teollisuudessa sekä lämmön- ja sähköntuotannossa.

Tutustu artikkeliin ->  Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa 2030, 2035 ja 2040 (verkkojulkaisu). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Helsinki. 2024. Saantitapa: www.biokierto.fi

Scroll to Top