Uuden jäsenyrityksen esittely: Vaisalan uraauurtava ratkaisu biokaasun mittaamiseen

Vaisala, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys, on tuonut ensimmäisenä maailmassa markkinoille biokaasun metaani-, hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuutta mittaavan laitteen, Vaisala MGP261:n. Laite on on Ex-sertifioitu myös vyöhykkeelle 0 (ATEX-laitedirektiivin 2014/34/EU mukaan), minkä ansiosta pienikokoisen mittalaitteen voi asentaa suoraan tuotantolinjaan.

Biokaasun tuotanto tuo huomattavia mahdollisuuksia sekä ihmisille että maapallolle. Mutta koska biokaasun tuotanto on orgaaninen prosessi, se tuo mukanaan myös epävakautta ja mahdollista tehottomuutta. On arvioitu, että keskimääräisen biokaasulaitoksen saanto olisi merkittävästi parempi, jos se toimisi optimaalisesti. Mitä paremmin voit valvoa koko prosessia ja reagoida epävakauteen, sitä tehokkaampi laitoksestasi tulee. Vaisalalla on ratkaisu: paremmat mittaukset. Vaisala on tuonut markkinoille kaikkien aikojen ensimmäisen kolmitoimisen mittapään, jonka asennus ja käyttö on erittäin helppoa.

Arvoa jätteestä

Vaisala MGP261 mittaa biokaasun koostumusta suoraan prosessista ilman näytteiden ottoa tai käsittelyä. Kompakti ja luotettava MGP261 mittaa metaania tarkasti ja vakaasti, minkä ansiosta tuotantolaitokset saavat kattavan näkymän prosessinhallintaansa ja voivat siten optimoida sähkön ja lämmön yhteistuotantomoottorien (CHP) suorituskykyä. Mittalaite mahdollistaa myös biokaasun kosteuden mittaamisen. Liian suuri kosteuspitoisuus kuluttaa CHP-moottoreita ja prosessikomponentteja.

”Laajentuminen biokaasumittauksiin on ollut Vaisalalle looginen askel, sillä teemme töitä paremman maailman puolesta. Globaali väestönkasvu, siihen liittyvät jätteenkäsittelyn haasteet sekä tarve vähentää kasvihuonepäästöjä muodostavat yhdessä kestämättömän tilanteen. Biokaasuteollisuus on olennaisessa asemassa haasteiden selvittämiseksi, mutta kun tarkastellaan tuottavuutta, alalla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. MGP261 auttaa biokaasuteollisuutta saamaan jätteestä mahdollisimman paljon arvoa irti”, sanoo Sampsa Lahtinen, Vaisalan Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen johtaja.

Luotettavat ja tarkat mittaukset suoraan tuotantoputkesta mahdollistavat tuotantoprosessin optimoinnin vähentämällä tuotantokustannuksia ja nostamalla biokaasulaitoksen tehokkuutta. Biokaasun tuotanto on orgaaninen prosessi, johon vaikuttavat monet muuttujat. Mitä paremmin koko prosessia voidaan tarkkailla ja reagoida kaasun koostumuksen ja kosteuden muutoksiin, sitä tehokkaampi tuotantolaitoksesta tulee”, lisää tuotepäällikkö Antti Heikkilä Vaisalan Teollisten mittausten liiketoiminta-alueelta.

MGP261 on helppokäyttöinen ja se voidaan asentaa kaikkiin olemassa oleviin järjestelmiin. Kun laite asennetaan suoraan prosessiputkeen, olosuhteita on mahdollista mitata ilman näytteenottolinjaa, pumppuja tai kosteusloukkuja. Laite on Ex-sertifioitu vyöhykkeelle 0 putkiston sisässä ja vyöhykkeelle 1 putkiston ulkopuolella, minkä ansiosta se voidaan asentaa räjähdysherkkiin ympäristöihin.

Laite kestää hyvin kemikaaleja, ja sen vankka metallirakenne on IP66-sertifioitu. Laitteen automaattinen kalibrointitoiminto vähentää kallista kalibrointityötä merkittävästi eikä kalibrointikaasuja tarvita rutiinitoiminnassa. MGP261 voidaan integroida tuotantolaitoksen prosessinhallintajärjestelmään joko analogisesti tai digitaalisesti.

Lisätiedot: www.vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys. Yli 80-vuotiseen kokemukseemme pohjaten tarjoamme asiakkaillemme luotettavia mittaratkaisuja ja palveluja paremman päätöksenteon, turvallisuuden ja tehokkuuden tueksi.

Vaisalan Industrial Measurements liiketoiminta-alue palvelee teollisuusasiakkaita yli 40 vuoden kokemuksella. Tuotteemme parantavat laatua, tuottavuutta, energiatehokkuutta ja auttavat asiakkaitamme toimimaan viranomaisvaatimusten mukaisesti. Industrial Measurements -asiakkaamme tarvitsevat luotettavaa mittaus- ja monitorointiosaamista erilaisissa ympäristöissä – puolijohdevalmistuksesta pilvenpiirtäjiin, voimalaitoksiin ja lääketeollisuuden olosuhdekammioihin. Vaisalan tuotteita käytetään mittaamaan ja tarkkailemaan muun muassa lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, painetta, hiilidioksidipitoisuutta sekä öljyn vety- ja kosteuspitoisuuksia.

Vaisalan pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1850 ammattilaista eri puolilla maailmaa. Yhtiön A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki arvopaperipörssissä.

Scroll to Top