Uuden jäsenyrityksen esittely: Ruthon Groupiin kuuluva Kiertokasvu tarjoaa kiertotalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja

Kiertokasvu tarjoaa kiertotalousperiaatteen mukaisia kokonaispalveluratkaisuja ravinnekierron tehostamisen sekä uusiutuvan energiantuotannon kasvaviin tarpeisiin. Kiertokasvu räätälöi kullekin asiakkaalle palvelukokonaisuuden paikalliset asiakastarpeet ja lopputuotemarkkinat huomioiden.

Globaalit ruuan tuotannon haasteet sekä ehtyvät luonnonvarat synnyttävät tarpeen kehittää entistä laadukkaampia ja monipuolisempia kierrätyslannoitetuotteita. Monet arvokkaita ravinteita sisältävät sivutuotevirrat voisi hyödyntää aiempaa tehokkaammin. Haaste on perinteisesti ollut se, että materiaalivirtoja käsitellään tuotantolähtöisesti, ilman ymmärrystä lopputuotteiden laadun merkityksestä. Puutteet toimitusketjun tai syötevirran hallinnassa, tuotekehityksessä tai lopputuotteiden markkinoinnissa muodostavat usein pullonkaulan, jonka vuoksi jätteet ja sivutuotevirrat ovat lisäarvon sijaan pikemminkin lisäkulu.

Biokiertoalan uudet tulokkaat

”Kierrätysravinteisiin liittyvä liiketoiminta on kovassa kasvuvauhdissa Suomessa. Kiertokasvu on hyvä esimerkki alalle tulleista uusista toimijoista. On hienoa saada Kiertokasvu mukaan yhdistyksen toimintaan – samalla asialla ollaan, mistä kertoo yhtäläisyydet organisaatioiden nimissäkin, sanoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Kiertokasvun toiminnan lähtökohtana on yhdistää markkinalähtöisesti paikallisia orgaanisia jäte- ja sivutuotevirtoja. ”Kiertokasvu tuo paikalliseen kiertotalouteen yhteistyöhön perustuvan kokonaispalveluratkaisun, joka hyödyttää taloudellisesti niin sivutuotevirtojen tuottajia kuin kierrätyslannoitteiden loppukäyttäjiäkin. Tämä mahdollistaa aiempaa laadukkaammat lopputuotteet, kuten ravinnesisällöltään optimoidut kierrätyslannoitteet. ”, kertoo kehityspäällikkö Johanna Boberg Kiertokasvusta.

Kiertokasvu toimii tällä hetkellä yhdessä laajan yhteistyö- ja alihankintaverkostonsa kanssa. Tulevaisuudessa tavoitteena on perustaa myös omia orgaanisten jätteiden ja sivutuotevirtojen käsittely- ja jatkojalostusyksiköitä.

Lisätietoa: www.kiertokasvu.fi

Kiertokasvu on tiennäyttäjä, joka innovoi, kehittää ja tuotteistaa sivutuotevirroista valmistettavia korkean jalostusasteen kierrätyslannoitustuotteita. Kiertokasvu tuo paikalliset orgaaniset sivutuotevirrat yhteen ja jalostaa niistä muun muassa laadukkaita kierrätyslannoitteita maanviljelykseen ravinnekierron tehostamiseksi. Ydinajatuksenamme on ravinteiden kierrättäminen, ekologisuus ja kasvun mahdollisuuden tarjoaminen niin orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen tuottajille kuin kierrätyslannoitteiden loppukäyttäjille.

Kiertokasvun kokonaispalveluratkaisu voidaan räätälöidä joko siten, että Kiertokasvu ottaa kopin lopputuotteiden valmistuksesta omina tuotteinaan tai toimii yhteistyössä paikallisten tai valtakunnallisten toimijoiden kanssa tuotannon ja markkinoinnin osalta.

Scroll to Top