Useita biokaasu- ja ravinteiden kierrätysyrityksiä mukana Sitran kiinnostavimmat kiertotalousesimerkit listauksella

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama listaus, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra päivitti listauksen toukokuussa 2019. Nyt listalla on kaikkiaan 124 yritystä.

Listan avulla Sitra haluaa esitellä inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä Suomesta, jotta kaikilla suomal aisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa.

Kiertotalousesimerkit on jaoteltu liiketoimintamallien mukaisesti viiteen ryhmiin:

  • Tuote-elinkaaren pidentäminen
  • Tuote palveluna
  • Jakamisalustat
  • Resurssitehokkuus ja kierrätys
  • Uusiutuvuus

Ravinteiden kierrätys on kattavasti edustettuna esimerkkien joukossa. Listauksessa onkin mukana useita orgaanisen jätteen kierrätysratkaisuja ja kierrätyslannoitteita valmistavia yrityksiä. Näistä yrityksistä kolme on Suomen Biokaasuyhdistys ry:n jäsenyrityksiä (Doranova Oy, Soilfood Oy sekä Gasum Oy). Jäsenyritystemme joukosto löytyisi myös monia muita hyviä esimerkkejä.

Listalla ovat mukana myös St1 sekä Kekkilä, jotka ovat edellä mainittujen ohella jäseninä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:ssä (SBB). SBB:n tehtävänä on edistää kestävää ja vastuullista biohajoavien jätteiden ja muiden biohajoavien orgaanisten ainesten käsittelyyn, jalostamiseen ja myyntiin liittyvää toimintaa.

Tutustu biokiertoalan yrityksiin alapuolelta!

SoilFood Oy: Kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita maanviljelyyn

Soilfoodin ratkaisujen avulla teollisuuden ja maatalouden prosessien sivuvirroista saadaan lisää arvoa. Sivuvirroista valmistetaan kierrätysravinteita ja maanparannusaineita. Näin lisätään myös maaperän hyvinvointia, jolloin maa pystyy tuottamaan aiempaa enemmän ruokaa. Soilfood tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelun, jolloin uusien lannoitevalmisteiden käyttöönoton kynnys on matala.

Kierrätyslannoite- ja maanparannustuotteita maanviljelyyn

Gasum Oy: Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista jätteistä

Gasum tarjoaa uusiutuvaa kotimaista biokaasua vaihtoehtona tuontiriippuvaiselle uusiutumattomalle maakaasulle. Yrityksen laaja jakeluverkosto Suomessa auttaa kasvattamaan biokaasumarkkinaa. Yritys tuottaa kumppaneiden jätteistä biokaasua ja palauttaa sen hyödynnettäväksi energiana kumppanin tuotevalmistuksessa. Myös ravinteet palautetaan takaisin peltoon. Näin luodaan kiertotalouden suljettuja kiertoja!

Uusiutuvaa energiaa ja orgaanisia ravinteita biohajoavista jätteistä

Doranova Oy: Biojätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi

Doranova on kehittänyt biokaasulaitoksen, joka pystyy käsittelemään kaikista likaisimpia biojätteitä, kuten kiviä ja hiekkaa sisältäviä lantoja. Asiakas saa biokaasulaitoksen, jonka avulla voidaan tuottaa biokaasua, sähköä, lämpöä tai hiilidioksidia ja valmistaa maatalouteen kierrätettäviä ravinteita.

Biojätteet biokaasuksi ja lannoitteiksi

Kekkilä Oy: Eloperäiset jätteet lannoitteiksi

Kekkilä valmistaa kompostilannoitteita eloperäisistä jätteistä. Ne korvaavat neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita sekä lannoittavat pitkään ja edistävät maaperän omaa mikrobitoimintaa.

Eloperäiset jätteet lannoitteiksi

ST1 Renewables

St1 valmistaa uusiutuvista jätepohjaisista raaka-aineista liikenteen polttoaineita. Valmistusprosessista saadaan myyntiin myös rehua ja lannoitteita. Liikenteen päästöjä voidaan vähentää luomalla lisäarvoa elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Eloperäisistä jätteistä bensiinin korvaavaa polttoainetta

 

Scroll to Top