Työterveyslaitolta uusi ohje jätehuollon työntekijöille henkilönsuojainten käyttöön

Työterveyslaitos on 5.5.2020 julkaissut ohjeen jätehuollon työntekijöille henkilönsuojainten käyttöön. Ohje kertoo, miten jätehuollon tehtävissä työskentelevien pitää suojautua työssään. Työn vaara- tai haittatekijät pyritään ensisijaisesti poistamaan teknisin toimenpitein tai työn organisoinnilla. Jos tämä ei onnistu, työntekijät tarvitsevat henkilönsuojaimet, jotka työnantajan on hankittava.

Tutustu ohjeeseen: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatehuollon-tyontekijat-henkilosuojain

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n kokoama listaus eri viranomaisten ja muiden tahojen ohjeistuksista löytyy täältä (Hyviä käytänteitä, PDF, 11.5,2020)

Scroll to Top