Tuore julkaisu biokaasuteollisuuden CO2:n talteenotto- ja hyödyntämispotentiaalista

Euroopan Biokaasuyhdistyksen valkoisessa kirjassa tarkastellaan biogeenisen hiilidioksidin käytön tai varastoinnin ilmastovaikutuksia, tärkeimpiä hyödyntämisväyliä ja tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia. Samalla kun asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti nykyiset vaatimukset, siinä korostetaan nykyisiä esteitä ja mahdollisuuksia bio-hiilen talteenotto- ja varastointiratkaisujen (BIO-CCS) ja biohiilen talteenotto- ja hyödyntämisratkaisujen (Bio-CCU) käyttöönoton jatkamiselle. Siinä esitetään yhteenveto parhaista tapauksista, ja lopuksi joukon poliittisia suosituksia, joilla määritellään sopiva lainsäädäntökehys bio-hiilen talteenotto- ja varastointiratkaisujen (Bio-CCUS) käyttöönoton jatkamiselle, jotka ovat välttämättömiä Euroopan vuosisadan puolivälin ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Yksi tonni biometaania voi tuottaa noin 2 tonnia biogeenistä hiilidioksidia, joten alan mahdollisuudet hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja hyödyntämiseen ovat merkitykselliset. Vuonna 2020 Eurooppa olisi voinut tuottaa 24 miljoonaa tonnia biogeenistä hiilidioksidia perustuen kyseisenä vuonna tuotettujen biokaasun ja biometaanin määriin (18 miljardia kuutiometriä). Vuoteen 2030 mennessä voisimme tuottaa 46 miljoonaa tonnia biogeenistä hiilidioksidia tuottamalla 35 miljardia kuutiometriä biokaasua ja biometaania.

Tutustu raporttiin: EBA White Paper: Biogenic CO2 from the biogas industry

 

 

 

Scroll to Top