Tule mukaan Humuspehtoori-Hackathon – Typen poisto kompostointikentän valumavesistä ja sen hyödyntäminen kierrätyslannoitteiden valmistuksessa

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon järjestää hackathoniin ravinteiden kierrätykseen liittyen, jossa Yara ja Humuspehtoori etsivät ratkaisijoita itse määrittämiinsä haasteisiin. 
Mikä on hackathon?

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon järjestämät innovaatiokilpailut (hackathonit) ovat oivia tilaisuuksia löytää tai synnyttää uutta liiketoimintaa innovatiivisen toimeksiantajayrityksen kanssa. Hackathon-kilpailuun osallistuminen on täysin maksutonta ja sen tarjoamat hyödyt korvaavat moninkertaisesti osallistujatiimien käyttämän ajan. Hackathonit ovat kaikille avoimia, eivätkä vaadi osallistujilta olemassa olevaa liiketoimintaa – päinvastoin autamme mieluusti osallistujatiimejä muovaamaan ideasta bisnestä!

Kokoa tiimi ja ilmianna alustava ideasi 30.10.2022 mennessä ja tule mukaan ratkomaan haastetta sekä kehittämään omaa liiketoimintaasi yhteistyössä Humuspehtoorin kanssa! Ilmoittaudu tästä.

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tiimisi voi koostua oman organisaatiosi edustajista tai voit muodostaa organisaatiorajat ylittävän tiimin juuri tätä haastetta varten! Lue tarkemmat osallistumissäännöt täältä.

 

Tuomaristo

Tuomaristoon kuuluu edustajia Humuspehtoorilta, BioPaavo by Jamkista, Maaseutuverkostosta, Suomen biokierto ja biokaasy ry:stä, Kasvu Openista sekä 1–2 muusta asiantuntijaorganisaatiosta.

 

Mistä on kyse?

BioPaavo avaa yhteistyössä Humuspehtoorin kanssa Hackathonin, jonka tavoitteena on löytää uusia kustannustehokkaita ideoita, teknologisia ratkaisuja ja kaupallisia yhteistyökumppaneita Humuspehtoorin kompostointikentän valumavesien käsittelyyn, typen poistoon ja talteenottoon sekä hyödyntämiseen kierrätyslannoitteiden valmistuksessa.

Humuspehtoori oy on kotimainen kierrätyslannoitteiden valmistaja, joka kierrättää kompostikentällä suomalaisten broilerikasvattamoiden, hevostallien, jätevesipuhdistamoiden sekä kartonki- ja paperitehtaiden sivutuotteita. Materiaalit päätyvät tuotteina maanparannusaineiksi, luomulannoitteiksi ja mullan raaka-aineeksi. Yritys toimii Pälkäneellä, ja lisäksi Janakkalaan on valmisteilla uusi kiertotalouspuisto sekä bioenergian viljelyalue. Yrityksen tavoitteena on tarjota ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään sekä toimia bio-kiertotalouden edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

Humuspehtoorin tavoitteena on Hackathonin avulla löytää uusia ideoita ja kaupallisia yhteistyökumppaneita typen poistoon ja talteenottoon kompostointikentän valumavesistä ja hyödyntämiseen kierrätyslannoitteiden valmistuksessa. Tavoitteena on löytää uusia kustannustehokkaita teknologisia ratkaisuja, jotka tehostaisivat typen talteenottoa, ja mahdollistaisivat typen palauttamisen takaisin kierrätyslannoitteiden valmistukseen nykyistä tehokkaammin.

Humuspehtoorin nykyinen vedenpuhdistusjärjestelmä käsittelee veden kemiallisbiologisesti kesäaikaan. Typen poisto tapahtuu osin kosteikoissa sekä kampaojastossa. Ajan saatossa kosteikon kysy sitoa ravinteita on heikentynyt, samalla kun puhdistamolietteen laatu on vahvistunut. Nykyinen järjestelmä on palvellut jo 12 vuotta ja Humuspehtoori etsiikin nyt uusia ratkaisuja vedenpuhdistustekniikan päivittämiseksi. Toiveissa on automatisoidumpi ratkaisu, joka vaatii vähemmän päivittäisiä henkilöresursseja ja on muutenkin kustannustehokkaampi.

Tällä hetkellä vedenkäsittely toimii seuraavasti:

 1. Sade- ja kompostoitumisvesi valuu asfaltoidulta kompostointikentältä aumoista kumieristeiseen keruuojaan. Vesimäärä vuodessa noin 10–15 000m3. Nykyinen käsittelyteho on noin 40 m3/vrk, mikä on liian vähän toiminnan laajentuessa.
 2. Keruuojasta vesi johdetaan siivilän läpi kokoojakaivoon.
 3. Kokoojakaivosta vesi johdetaan putkea pitkin kumieristeiseen tasausaltaaseen (5 000 m3).
 4. Sieltä vesi pumpataan putkessa lieriön malliseen saostussäiliöön, ja vesivirtaan syötetään annostelupumpulla PAX-14-kemikaalia, jonka jälkeen lietteen poisto alas kuitualtaaseen. Lietteen poistoa halutaan tehostaa ja automatisoida.
 5. Puhdas vesi erottuu päältä rosteriseen altaaseen ja siitä kumieristettyyn laskeutusaltaaseen, jonka jälkeen on välitarkkailupato.
 6. Tämän jälkeen vesi johdetaan kaksivaiheiseen kosteikkoon, joiden välissä on sorasuodatin. Kosteikossa on SPEF-ilmastin lautta. Kosteikon jälkeen vesi johdetaan kampaojastoon.
 7. Kampaojaston jälkeen vesi johdetaan viimeisen tarkkailupadon läpi.

Vedestä saostetaan erilleen liete, joka kompostoidaan maanparannusaineessa ja se korvaa mineraalilannoitteita viherrakentamisessa. Lieriössä gravitaatiolla tapahtuva erottelu ei kuitenkaan ole kovinkaan tehokasta ja lietteen siirto lieriöstä kuitualtaaseen vaatii manuaalista työtä, sekä muita huoltotoimenpiteitä prosessin ylläpitämiseksi. Uusia ratkaisuja siis kaivataan!

 

Aikataulu
 • Haasteen julkaisu 14.09.2022 webinaarissa ” Uutta kysyntälähtöistä liiketoimintaa ravinteiden kierrätyksestä!”. Webinaarin tallenne löytyy täältä parin päivän sisällä. Tässä julkaisuwebinaarissa Humuspehtoori Oy:n asiantuntijat kertovat lisää haasteesta. Lisäksi webinaarissa kuullaan ajankohtaista asiaa mm. ravinteidenkierrätyksen rahoitusmahdollisuuksista. Tervetuloa!
 • Ilmoita ideasi ja hae mukaan innovaatiokilpailuun viimeistään 30.10.2022 mennessä. Alustavassa ehdotuksessa sinun tulee kuvata lyhyesti ideasi ja tiimi, jolla osallistut haasteeseen.
 • Jatkoon valitut ideat ja tiimit julkaistaan viimeistään 02.11.2022.
 • Kick-off-tilaisuus järjestetään ti 15.11.2022 klo 13–16, jolloin osallistujatiimit tapaavat toisensa ja toimeksiantajayrityksen edustajat. Kick-off tilaisuudessa Humuspehtoori Oy kertoo osallistujatiimeille lisää toimeksiannosta. Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta.
 • Hackathon-päivä järjestetään 01.12.2022, ja päivän päätteeksi valitaan voittaja(t). Tilaisuuteen voi osallistua BioPaavossa Saarijärvellä tai verkon kautta. Tarjolla on myös iltaohjelmaa yhdessä YaraHackathonin kanssa 30.11.2022.

 

Lisätietoja

Annimari Lehtomäki, Johtava asiantuntija, BioPaavo: annimari.lehtomaki@jamk.fi, puh. 050 464 2563 Suvi Matsinen, Toimitusjohtaja, Humuspehtoori Oy: suvi.mantsinen@humuspehtoori.fi, puh. 050 465 1191

AINEISTOT

Scroll to Top