Tiedote: syksyn budjettiriihessä määritetään energia-ja ruokaturvaan liittyviä toimenpiteitä

Hallitusohjelmassa on lukuisia biokaasuun ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä kirjauksia. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, arvioi, että hallitusohjelma on kannustava monilta osin. Hallitus haluaa huolehtia biokaasun investointiympäristöstä ja kannustavasta rahoituksesta biokaasutuotannon lisäämiseksi. Lisäksi hallitus haluaa edistää etenkin raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen biopolttoaineen ja biokaasun valmistusta ja jakelua. Erityisesti maataloussyötepohjaista biokaasun tuotantoa halutaan edistää.

Biokaasusektori on tunnistanut, että hallituksen esittämät muutokset jakeluvelvoitteeseen ovat toimialalle hyvin ongelmallisia. Erityisen ongelmallinen on  lisävelvoitteiden laskeminen vuosien 2024 ja 2025 osalta. Jakeluvelvoite on tällä hetkellä keskeisin ohjauskeino kotimaisen biokaasun tuotannon ja käytön kasvattamisessa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on kuitenkin tunnistanut, että jakeluvelvoitteen ohella on myös muita tärkeitä toimenpiteitä luomassa kannustumia biokaasun tuotannon ja kysynnän kasvattamiseksi. Useat näistä liittyvät valtion budjettiin joko suoraan tai välillisesti.

Syksyn budjettiriihessä biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat jakeluvelvoitteen muuttaminen, investointitukimäärärahat (kaikki kokoluokat), kaasuasemien jakeluinfratukien määrärahat, raskaiden kaasuajoneuvojen hankintatukien määrärahat, vesistön suojelun määrärahat, ravinnekiertokorvauksen määrärahat sekä energiaverotuskysymykset (mm. CO2-päästökomponentin madaltaminen).

Lisätiedot

Anna Virolainen-Hynnä, Toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Eteläranta 10, 00131 Helsinki, Finland +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top