Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n organisaatio ja henkilöstönimitykset

Tiedote, julkaisuvapaa heti

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n (SBB) toiminnanjohtajana on aloittanut 1.7.2019 Anna Virolainen-Hynnä MMM. Anna siirtyy tehtävään Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtajan tehtävistä. Aikaisemmalla työurallaan Anna on toiminut edunvalvonta- ja asiantuntijatehtävissä bio- ja kiertotalous- sekä laajemmin ympäristöasioiden parissa Suomessa ja Brysselissä muun muassa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:ssä, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Euroopan komissiossa.

LARA-laaturavinnehanke, jossa kehitetään kansallista laatujärjestelmää kierrätyslannoitevalmisteille, siirtyi SBB:n koordintointivastuulle 1.7.2019 alkaen. Tässä yhteydessä hankkeen projektipäällikkö Juha Pirkkamaa siirtyi SBB:n työntekijäksi 30.11.2019 asti eli hankkeen ajaksi. Juha on aiemmin toiminut toiminnanjohtajana Biolaitosyhdistyksessä, eri tehtävissä tutkimustulosten tuotteistamisen, yritys- ja aluekehittämisen parissa sekä maatalouden tuotantopanosten markkinoinnissa ja rehuteollisuudessa. LARA-hanke on saanut Ympäristöministeriön rahoitusta. Lisätiedot hankkeesta https://www.laatulannoite.fi/. Aikaisemmin hanketta koordinoi Biolaitosyhdistys, jonka toiminta lakkaa vuoden 2019 aikana.

SBB on myös valinnut jäsenet valiokuntiinsa. Valiokuntien toimikausi on 6/2019-4/2020. Biokaasuvaliokuntaan kuuluu Jussi Vainikka (Gasum Oy), Anne Kujanpää (Doranova Oy), Christoph Gareis (HSY), Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy), Sini Maunu-Carrion (Detector Oy), Outi Pakarinen (henkilöjäsen), Antero Bäcklund, (Lakeuden Etappi Oy) ja Toni Taavitsainen, (Envitecpolis Oy). Kierrätysravinnevaliokunta kuuluu Sonja Ahvenainen (Soilfood Oy), Eeli Mykkänen (Gasum Oy), Toni Luoma (Kekkilä Oy) Christoph Gareis (HSY), Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy), Mika Juvonen (Biokymppi Oy), Pauliina Saari (henkilöjäsen), Johanna Penttinen-Källroos (Stormossen Oy Ab) ja Joona Piirala (Envitecpolis Oy)

SBB:n hallitus valittiin huhtikuussa. Hallitus koostuu seuraavista henkilöistä: Mika Arffman Envitecpolis Oy (puheenjohtaja), Jussi Kankainen Kekkilä Oy (varapuheenjohtaja), Eljas Jokinen (Soilfood Oy), Teija Paavola (Nurmon Bioenergia Oy), Matti Oksanen (Gasum Oy), Christoph Gareis (HSY Jätehuolto), Leif Åkers (Ab Stormossen Oy) sekä Mikko Saalasti (Doranova Oy).

 

Lisätiedot:

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja
+ 358 400 987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Juha Pirkkamaa, Laatuprojektipäällikkö
+358 40 580 369, jpirkkamaa@gmail.com

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (The Finnish Biocycle and Biogas Association)
Eteläranta 10, 000131 Helsinki
www.biokierto.fi

SBB on perustettu tammikuussa 2019. Yhdistyksen perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry (perustettu vuonna 2005) sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry (perustettu vuonna 1991), joiden toiminta päättyy vuoden 2019 aikana. Yhdistymisen myötä saadaan saman katon alle ravinteiden kierrosta ja biokaasusta kiinnostuneet tahot, millä voidaan varmistaa aiempaa tehokkaampi ja proaktiivisempi toimialan kehittäminen. SBB on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on varmistaa toimialan hyvät toimintaedellytykset.

Scroll to Top