Tiedote: pohjoismaiset yhdistykset kehottavat EU-päättäjiä poistamaan kaasuautojen sääntelyesteet

Julkaisuvapaa heti

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Danish Biogas Association, Swedish Gas Association sekä Energigass Norge ovat laatineet yhteisen kannanoton liikennebiokaasun eli biometaanin käytön lisäämiseksi Euroopassa. Pohjoismaalaiset yhdistykset peräänkuuluttavat, että liikenteen päästöjen vähentäminen tarvitsee laajan keinovalikoiman. Biometaani olisi tärkeää olla ratkaisuiden joukossa myös jatkossa.

Liikennebiometaani on puhtain käytössä oleva käyttövoima, kun tarkastellaan ajoneuvon todellisia päästöjä eli koko elinkaaren aikaisia kokonaispäästöjä, nykyinen EU-sääntely ei tunnista tätä. Liikenteen päästöjen vähentämisen ohella biometaani tarjoaa samanaikaisesti ratkaisuja myös muihin haasteisiin. Tämä tekee biometaanista ainutlaatuisen verrattuna muihin käyttövoimiin ja jätteenkäsittelyvaihtoehtoihin. Tieteelliset havainnot osoittavat, että biometaani vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti kaikkiin YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Yhdistykset pyytävät EU:n päättäjiltä kolmea toimenpidettä, jotka paitsi purkaisivat kaasuautoja koskevat säädösesteet, että tukisivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteet ovat:

  1. Laadittaessa EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaa, tunnistetaan biometaani tärkeänä ratkaisuna liikenteen hiilidioksidipäästöjen nopeassa ja kustannustehokkaassa vähentämisessä. Biometaanin käyttöön tulisi kannustaa raskaissa ajoneuvoissa, laivoissa sekä myös henkilö- ja pakettiajoneuvoissa että linja-autoissa.
  2. Päivitettäessä ajoneuvojen hiilidioksidipäästöstandardeja, mahdollistetaan myös biometaanilla sekä muilla edistyneillä uusiutuvilla polttoaineilla tehtävät päästövähennykset. Nyt henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöstandardit estävät Eurooppaa hyödyntämästä biometaanin kaikkia mahdollisuuksia ja etuja liikenteessä. Asetuksesta johtuen, ajoneuvojen valmistajien ei ole houkuttelevaa valmistaa kaasukäyttöisiä henkilö- ja pakettiajoneuvoja, sillä niitä ei voida huomioida ajoneuvovalmistajien päästövähennysvelvoitteissa. Menetelmä, jossa ajoneuvon päästöt mitataan pakoputken päästä (TTW, tank to wheels) ei ole enää toimiva keino varmistamaan riittävät päästövähennykset EU:n liikennesektorilla.
  3. Päivitettäessä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuridirektiiviä varmistetaan, että jäsenmaissa on riittävän kattava jakeluinfrastruktuuri vaihtoehtoisille käyttövoimille.

EU-tasolla ollaan parhaillaan valmistelemassa tärkeitä toimenpiteitä liikenneasioiden osalta. Komission on määrä antaa Sustainable and Smart Mobility Strategia -tiedonanto vielä vuonna 2020. Strategia pyrkii vastamaan kaikkiin liikkumisen päästöhaasteisiin, ja siinä tullaan antamaan linjauksia seuraavien vuosien toimenpiteille. Strategiassa otettaneen kantaa myös ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskeviin päivityksiin. Kesään 2021 mennessä komission on määrä antaa muutosehdotus henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä koskevan asetukseen. Komissio tekee vastaavan tarkastelun raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevaan asetukseen viimeistään vuonna 2022.

 

Lisätiedot:

 

AINEISTOT

Scroll to Top