Tiedote: korona-aika vähensi jätteiden kierrätystä

Suomessa biojätteen kierrätysaste oli 39 prosenttia vuonna 2021, kun viitenä edellisenä vuonna on oltu yli 40 prosentin kierrätysasteessa. Myös muiden yhdyskuntajätteiden kierrätys väheni, mutta jätteenpoltto kasvoi. Lähivuosina biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukkenevat ja uutta kierrätyskapasiteettia valmistuu eri puolille Suomea. Nyt on tärkeä ottaa uusi suunta biojätteen kierrätyksessä. Kotitaloudet tulee saada innostumaan biojätteen kierrätyksestä.

Tilastokeskuksen tuoreimpien jätetilastojen mukaan vuonna 2021 yhdyskuntajätettä kertyi kaikkiaan noin 3,4 miljoonaa tonnia, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2020.  Yhdyskuntajätteestä 51 prosenttia oli sekajätettä.

Vuonna 2021 biojätettä kompostointiin ja käsiteltiin biokaasulaitoksissa kaikkiaan 390 000 tonnia, missä on kuusi prosenttia laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan biojätteen kierrätysaste vuonna 2021 oli 39 prosenttia (42 % vuonna 2020). Suuri osa biojätteestä päätyy siis edelleen sekajätteeseen ja tätä kautta polttolaitokseen. Vuoden 2021 biojätemäärissä heijastuu se, että ruokailu siirtyi lounas- ja muista ravintoloista kotikeittiöihin. Kotitaloudet kierrättävät laiskemmin kuin ravintolat.

Biojätteen kierrätyksessä on nyt paljon petrattavaa. Kierrätyksen tehostamisessa on järkeä: biojätteestä voidaan tehdä lannoitteita ja uusiutuvaa polttoaineitta, mitkä parantavat kansallista ravinne- ja energiaomavaraisuutta.  Mikäli kaikki yhdyskuntien biojäte kierrätettäisiin liikennebiokaasuksi, niin sillä ajaisi vuosittain 112 000 henkilökaasuajoneuvoa. Biojätteessä on kasvinviljelyssä tarvittavia typpi- ja fosforiravinteita sekä orgaanista ainesta.

Biojätteelle on asetettu Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa (Valtsu) kierrätystavoitteeksi 65 prosenttia vuoteen 2027 mennessä. Vuodelle 2023 asetettua 60 prosentin kierrätystavoitetta tuskin saavutetaan.  Kierrätysaste kertoo, kuinka suuri osuus syntyvästä jätteestä on hyödynnetty materiaalina. Mitä suurempi materiaalihyödynnyksen osuus on, sitä korkeampi on kierrätysaste.

Lue lisää:

Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, 0400987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

 

Scroll to Top