Tiedote: Ensimmäiset tuotteet saivat Laatulannoite-sertifikaatin

Julkaisuvapaa heti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kuudelle tuotteelle myönnettiin Laatulannoite-sertifikaatit. HSY:n biojätteen käsittelyn toimintovastaava Christoph Gareis sekä suunnittelija Mikko Wäänänen HSY Vesihuollosta vastaanottivat sertifikaatit Helsingissä 10.3.2020. Laatulannoite-sertifikaatti on osoitus tuotteen korkeasta laadusta.

Kyseessä on ensimmäiset Laatulannoite-sertifikaatit. Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote täyttää tiukat laatujärjestelmässä asetetut vaatimukset. Laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden laatua valvotaan säännöllisesti – valmistaja raportoin järjestelmän ylläpitäjälle tuotteiden laatutiedoista useamman kerran vuodessa. Laatujärjestelmän vaatimukset ovat lannoitelainsäädäntöä kattavampia.

Christoph Gareis iloitsee sertifikaateista. ”Tämän eteen on tehty paljon työtä. Uskomme, että järjestelmän avulla pystymme parantamaan jokapäiväistä laatutyötämme kierrätyslannoitteiden valmistuksessa. Lisäksi uskomme, että Laatulannoite-merkki lisää tuotteidemme tunnettuutta ja luo näin tuotteillemme pienoista kilpailuetua. ”, sanoo Gareis.

Laatulannoite-sertifikaatti on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen. Sertifikaatin omaavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä niiden tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa, jotka ovat laatujärjestelmän piirissä. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset.

”On hienoa olla ensimmäinen taho, jolle myönnetään sertifikaatit. On kuitenkin hyvin tärkeää, että myös muut kierrätyslannoitteiden valmistajat ottavat järjestelmän käyttöönsä. Laatuasioissa on jokaisella kehittämisen varaa. Laatujärjestelmän voi nähdä palveluna ja työkaluna myös lannoitevalmisteiden käyttäjille ja viranomaisille.”, sanoo Mikko Wäänänen.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ylläpitää kehitettyä kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää osana yhdistyksen toimintaa ja palvelutarjontaa. Laatulannoite-järjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille on kehitetty laajassa sidosryhmäyhteistyössä 2.7.2018 – 29.2.2020, jonka päärahoittaja oli Ympäristöministeriö.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen vuonna 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. Alan yritysten valmistamia tuotteita ovat biokaasu liikennekäyttöön ja energiantuotantoon, orgaaniset lannoitevalmisteet, kasvualustat sekä kierrätyskemikaalit.

Lisätietoja laatujärjestelmästä: www.laatulannoite.fi

Lisätietoa HSY:n tuotteista löytyy www.metsapirtinmulta.fi. Laatulannoite-sertifikaatti on myönnetty seuraaville tuotteille:

  • Metsäpirtin Biojätekomposti
  • Metsäpirtin Maanparannuskomposti
  • Metsäpirtin Puutarhakomposti
  • Metsäpirtin Tuorekomposti
  • Metsäpirtin Viherjätekomposti
  • Metsäpirtin Jätevesilietekomposti

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä,
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry,
Eteläranta 10, 00131 Helsinki,
+358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
www.biokierto.fi

Christoph Gareis (kuvassa vasemmalla) sekä suunnittelija Mikko Wäänänen (kuvassa oikealla) vastaanottivat sertifikaatit Helsingissä 10.3.2020. Kuvassa keskellä on Juha Pirkkamaa, joka toimi Lara laaturavinnehankkeen projektipäällikkönä 2.7.2018 – 29.2.2020.

 

Scroll to Top