Tiedote: asiantuntijat arvoivat Suomen biokaasun tuotannoksi 4-7 TWh vuonna 2030

Julkaisuvapaa heti

Suomessa on paljon erilaisia biomassoja, joita voitaisiin kestävästi hyödyntää biokaasun tuotannossa. Biokaasun tuotantopotentiaaliksi on arvioitu jopa lähes 25 TWh, mutta teknis-taloudellisesti nykytekniikalla hyödynnettävissä on reilu 10 TWh. Nyt biokaasun tuotanto on noin 1 TWh.

Asiantuntijat arvoivat biokaasun tuotannoksi 4-7 TWh vuonna 2030. Myös pitkällä aikavälillä asiantuntijat näkivät kasvumahdollisuuksia, sillä biokaasun tuotannoksi vuodelle 2035 visioitiin 6-15 TWh. Nykyisen tuotantotason nelinkertaisessa maatalouspohjaisten sivuvirtojen hyödyntäminen on keskeisessä roolissa, mutta myös uusia teknologia ja syötteitä tarvitaan.

Asiantuntijat arvioivat, että biokaasun kysyntä ylittänee Suomessa kotimaisen tarjonnan vuonna 2030, kun biokaasulle ja biometaanille olisi kysyntää vähintään 4 TWh edestä. Kysynnän suhteen liikuttiin 4-11 TWh välillä, vastausten keskiarvon ollessa 7,5 TWh. Huomattava osuus kysynnästä suuntautuisi biometaaniin, josta raskaat ajoneuvot voisivat kuluttaa 2,5-4 TWh, henkilöautot 0,5-1 TWh, bussit 0,5 TWh, teollisuus 0,5-4 TWh ja laivat 0,85-4 TWh. Lämmön- ja sähköntuotannossa biokaasua arvioitiin kulutettavan 0,4-2 TWh edestä.

Suomalaiselle biokaasusektorille mahdollisuuksia luovat hiilineutraalisuustavoitteet, ravinteiden kierrätyksen kehittämistarpeet, huoltovarmuus- ja alueiden elinvoimaisuusnäkökulmat sekä liikenteen ja maatalouden päästövähennystavoitteet. Asiantuntijoiden mukaan haasteita alalla luo puolestaan biokaasun tuotannon heikko kannattavuus, sillä toimialan markkinat (sekä energia- että kierrätysravinnetuotteet) ovat vasta kehittymässä. Edullisten fossiilisten polttoaineiden saatavuuden nähtiin myös hidastavan biokaasutoimialan kehitystä. Asiantuntijat kannattivat biokaasu- ja kierrätysravinnemarkkinoiden synnyttämiseksi oikein mitoitettuja ja kohdistettuja ohjauskeinoja: kannattavuutta voidaan parantaa erilaisilla tuilla ja lopputuotteiden kysyntää voidaan lisätä erilaisilla kannustimilla tai lainsäädännöllisin keinoin, kuten jakeluvelvoitteen muodossa. Toimintaympäristöön tulisi saada lisää ennakoitavuutta, jotta toimijat uskaltavat investoida alaan.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry järjesti 10.3.2020 Helsingissä työpajaan, johon kokoontui laaja joukko asiantuntijoita miettimään, kuinka paljon biokaasua voitaisiin tuottaa ja kuluttaa Suomessa vuonna 2030. Työpajassa biokaasusta puhuttiin yleisterminä ja biometaani oli näin luonnollisesti mukana keskusteluissa. Vastaavia työpajoja järjestetään 14 maassa Euroopassa osana REGATRACE-hanketta (www.regatrace.eu). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on julkaissut työpajan tulokset artikkelissa Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa 2030, joka on saatavilla

Lisätietoa:

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

 

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa 2030. Viittausohje: Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa 2030 (verkkojulkaisu). Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Helsinki. 2020.  Saantitapa: www.biokierto.fi

Scroll to Top