TEM:n tiedote: REPowerEU-investointituki puhtaan siirtymän hankkeille haettavissa 29.2. asti

TEM:n tiedote 29.1.2024

Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) REPowerEU haku on avattu ja käynnissä 29.2.2024 saakka. Yritykset ja yhteisöt voivat hakea tukea puhtaan siirtymän energiainvestointeihin. Nyt haussa oleviin investointitukiin on varattu noin 54,5 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu hankkeisiin, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat yli viisi miljoonaa euroa.

Haussa oleva rahoitus kohdistetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaan lisätyn viidennen pilarin puhtaan siirtymän mukaisiin investointeihin. Sen avulla tuetaan Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitetta edistämällä uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa energiatuotannossa ja -käytössä sekä lisäämällä vedyn tuotannon ja varastoinnin kehittämistä kaupallisessa mittakaavassa.

Tukea voidaan myöntää muun muassa:

  • Uusiutuville polttoaineille liikenteessä (sähköpolttoaineet ja biopolttoaineet),
  • polttoon perustumattomaan lämmön tuotantoon,
  • muihin uusiutuvan energian hankkeisiin kuten suuremman kokoluokan kestävää biokaasua tuottaviin hankkeisiin (lukuun ottamatta biokaasun jakelu ja siirto), suurille aurinkoenergiahankkeille ja energian varastointia edistäville hankkeille,
  • tärkeisiin Euroopan yhteistä etua koskeviin (IPCEI) vetyhankkeisiin
  • muihin kansallisiin vetyinvestointeihin

Työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus tehdä tukipäätökset kevään 2024 aikana. Tuettavien hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026 mennessä.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta

Hakemuksia voi jättää puhtaiden siirtymän hankkeista, jotka ovat demonstraatiovaiheessa olevia laajamittaisia uusiutuvan energian hankkeita ja/tai uusiutuvan vedyn tuotannon hankkeita. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Rahoitusta voi hakea Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemuksia voi jättää asiointipaleluun 29.2.2024 saakka. Lisätietoja rahoitetuista RRF-energiainvestointihankkeista ja tästä hakukierroksesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelun teemasivulta: https://tem.fi/rahoitetut-rrf-energiainvestointitukihankkeet

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Irene Heikkilä, TEM,  p. 0295 047 158
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 0295 047 371
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Teemasivu: Energiainvestointitukien neljäs haku (TEM:n verkkopalvelu)

Scroll to Top