Laatulannoite2.0 työpaja: Laatulannoite-järjestelmän päivittäminen

Suomen Biokierto ja biokaasu ry järjestää Laatulannoite2.0 -hankkeen työpajan 12.3.2024 Laatulannoite-järjestelmän päivittämiseksi.

Laatulannoite 2.0 hankkeessa päivitetään Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu.

Laatulannoite on kansallinen laatujärjestelmä kierrätysravinteista tuotetuille lannoitevalmisteille. Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädäntöä korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan myös viranomaistyötä. Laatulannoite-järjestelmä voidaan ottaa myös osaksi julkisten hankkijoiden hankinta- ja kilpailutuskriteereitä.

Työpajassa esitellään päivitetty laatulannoite-järjestelmä ja alustavat kriteerit laatujärjestelmälle sekä käydään julkinen kommentointikierros. Työpajan tuloksia hyödynnetään laatulannoite-järjestelmän viimeistelyssä.

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta.

Hankkeessa laaditaan myös yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Toinen työpaja laatuvaatimuksille järjestetään 21.3.2024.

 

Ilmoittaudu työpajaan tästä linkistä!

 

Tapahtuman tarkemmat tiedot:

Aika: 12.3.2024, klo 9-13  sisältäen kahvitarjoilun sekä lounaan
Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ohjelma:

Kahvitarjoilu klo 8.45 alkaen

9:00-10:00

  • Tilaisuuden avaus, Anna Virolainen-Hynnä (SBB)
  • Asiantuntijapuheenvuoro: Merja Torniainen, (Ruokavirasto)
  • Asiantuntijapuheenvuoro: Hanna Helkkula, (VYR)
  • Asiantuntijapuheenvuoro: Christoph Gareis, (HSY)
  • Hankkeen esittely, Nelli Pitkänen (SBB)

10:00-11:30

  • Työpaja

11:30-12:00

  • Yhteenveto  

12.00-13.00

  • Lounas

Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätietoa: Nelli Pitkänen, ravinnekierrätyksen asiantuntija, nelli.pitkanen@biokierto.fi, 0400976053

 

 

Tapahtuma-aika

12.3.2024

9-13

Tapahtumapaikka

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Scroll to Top