Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon

Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet alustavat kaasun siirtotariffit kuultavaksi 15.2.2019. Kuulemisaikaa on 31.3.2019 asti. Gasum kuulee Suomen kaasuverkon siirtotariffeja (pdf) ja Energiavirasto puolestaan kuulee ulkomaan yhteyksissä noudatettavaa kaasun siirtotariffia (pdf). Aiheeseen liittyen järjestettiin kuulemistilaisuus 15.3.2019. Ohessa Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit kaasun alustavaan siirtotariffistoon.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon 30.3.2019

Scroll to Top