Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokouksessa Tampereella tehtiin tärkeitä päätöksiä

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Tampereella 28.3. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä tammikuussa 2019 perustetulle yhdistykselle, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, joka muodostuu Suomen Biokaasuyhdistys ry:stä ja Biolaitosyhdistys ry:stä.

Kevätkokouksessa esitettiin pyyntö, että nykyiset jäsenet liittyisivät sankoin joukoin uuden yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä sekä kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 17.4.).

Muita kevätkokouksessa käsiteltyjä ja päätettyjä asioita ovat  edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunnon käsittelyt, yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi kevätkokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitykset uusien sääntöjen vahvistamisesta sekä yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:lle.

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, toiminnnajohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry.

Scroll to Top