SBB:n toiminta vuonna 2020

Edellisinä vuonna käytiin sekä eduskuntavaalit että EU-vaalit. Ravinnekierrätys sekä biokaasuasiat ovat laajasti mukana sekä kansallisessa hallitusohjelmassa että EU-tason linjauksissa.

Vuonna 2020 ajankohtaisia säädöshankkeita ovat muun muassa EU-lannoitevalmisteasetuksen, jäte- sekä uusiutuvan energian muutosdirektiivien (RED II) kansalliset toimeenpanot sekä liikenne-, energia- ja ilmastopolitiikan päivitykset. Biokaasun liikennekäytöstä puolestaan linjataan useissa EU-tasoisissa säädöshankkeissa sekä muun muassa kansallisessa jakeluinfratukiasetuksen päivityksessä. Tammikuussa valmistui kansallinen biotalousohjelma, joka asettaa laajan joukon toimenpiteitä vuodelle 2020-2023.

Laatu- ja turvallisuusasiat ovat keskiössä yhdistyksen toiminnassa. Maaliskuusta alkaen SBB ylläpitää ja kehittää kansallista Laatulannoite-järjestelmää. LARA-laaturavinnehanke päättyy helmikuun lopussa.

Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.

Marraskuussa järjestämme valtakunnalliset Biolaitospäivät. Tähän kaksipäiväiseen asiantuntijatapahtumaan odotetaan satoja osallistujia kuulemaan ajankohtaisia puheenvuoroja ja esityksiä. Tilasuuteen odotetaan myös kymmeniä näytteilleasettajia.

Viralliset työryhmät, joissa SBB on asiantuntijana:

 • TEM:n  kansallisessa kestävyyskriteerit –työryhmä (RED II)
 • TEM:n luvitustyöryhmä (RED II)
 • TEM:n Kansallisen Biokaasuohjelman laadintatyö (päättyi 28.1.)
 • TEM:n Turvallisuustekniikan neuvottelukunta
 • TEM:n Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan kaasujaosto
 • LVM:n Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä
 • LVM:n Puhtaat julkiset ajoneuvot muutosdirektiivi
 • MMM:n Lannoitetyöryhmä

Hankkeet, joissa SBB on mukana:

 • Laatulannoite (LARA-laaturavinnehanke)
 • REGATRACE-H2020-hanke (Vuosina 2019-2022 SBB on mukana yhteiseurooppalaisessa REGATRACE-hankkeessa, jossa kehitetään jalostetun biokaasun toimintaedellytyksiä Euroopassa. REGATRACE-hankkeelle on myönnetty Horisontti2020-rahoitus.)
 • Interreg-hanke (kesto 3 vuotta)
 • Valtakunnallinen biojätteen kierrätyksen viestintäkampanja (YM)

Tapahtumat, jotka SBB järjestää:

 • Biometaani työpaja maaliskuussa
 • Biotalouspäivät marraskuussa

Lisätiedot: Anna Virolainen-Hynnä, 0400-987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Ole proaktiivinen ja tule mukaan toimintaan!

Scroll to Top