SBB pyytää kommentteja Laatulannoite-järjestelmän kehittämiseksi

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana EU-rahoitteisessa Interreg-hankkeessa, jonka puitteessa kehitetään Laatulannoite-järjestelmää. Nyt SBB pyytää kommentteja Laatulannoite-järjestelmän kehitystarpeista. Kaikki kommentit itse raporttiin ja muutosehdotuksiin ovat tervetulleita 31.8. asti sähköpostitse anna.virolainen-hynna@biokierto.fi. Saatujen kommenttien perusteella  muutosehdotuksia jatkokehitetään.

Laatulannoite-järjestelmää koskevia kehitys- ja muutosehdotuksia voi toimittaa yleisesti sekä seuraavasta aineistosta:

Raportti ja muutosehdotukset esitellään 25.8. klo 13:00-15:00 järjestettävässä pienimuotoisessa Teams-sidosryhmätyöpajassa. Tilaisuus järjestetään Suomeksi. Ilmoittaudu tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia Anna Virolainen-Hynnälle.

Lisätietoa:

 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on mukana EU-rahoitteisessa Interreg-hankkeessa, jonka puitteessa kehitetään Laatulannoite-järjestelmää.

EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable Biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta ja vähentää ravinnepäästöjä sen koko elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 1.06 miljoonalla eurolla. Hankkeen kesto on 3/2020-12/2022.

SBB koordinoi työpakettia 4, jonka puitteissa laajennetaan Suomen Laatulannoite-järjestelmää uusille tuotteille ja luodaan vastaavanlainen laatujärjestelmä Latviaan.

Scroll to Top