SBB on mukana John Nurmisen Säätiön johtamassa Sustainable biogas -vesiensuojeluhankkeessa

John Nurmisen Säätiö sekä biokaasun tuottajat ja ympäristöviranomaiset Suomessa ja Latviassa aloittavat yhteistyön edistääkseen ilmastoystävällisen biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Nyt käynnistyvässä Sustainable biogas -hankkeessa luodaan yhteistyössä biokaasusektorin ja eri sidosryhmien kanssa keinoja ravinnevirtojen parempaan hallintaan.

John Nurmisen Säätiö toteuttaa Sustainable biogas -hankkeen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalvelujen sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelman rahoituksella.

Hankekonsortio pureutuu toistaiseksi vähän esillä olleeseen haasteeseen: ilmastoystävällisen biokaasun tuotantoon liittyy rehevöittävien ravinnepäästöjen riski. Tätä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota mädätteiden kierrätykseen ja loppusijoitukseen sekä tuotannossa syntyvien jätevesien käsittelyyn. Näin voidaan minimoida ravinteiden joutuminen vesistöihin ja Itämereen.

SBB vastaa työpaketista 4, jossa laajennetaan kansallista Laatulannoite-järjestelmää ja rakennetaan vastaava laatujärjestelmä Latviaan. ”Suomalainen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja julkaistiin maaliskuussa 2020. Sustainable biogas -hankkeessa laatujärjestelmää kehitetään edelleen ja tavoitteena on yhdessä muiden kannustimien ja välineiden kanssa luoda markkinat kierrätetyille ravinteille ja lannoitteille”, kertoo Suomen Biokierto ja Biokaasu ry: n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Lisätietoa

  • Sustainable biogas -hankkeen tuore tiedote 17.6.2020
  • Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400-987805

 

Scroll to Top