SBB mukana turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa 22.1.2021 – 21.1.2024

Neuvottelukunta on hyvä foorumi edistää biokierron turvallisuus- ja laatukysymyksiä. Valtioneuvosto on 21.1.2021 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut turvallisuustekniikan neuvottelukunnan toimikaudeksi 22.1.2021 – 21.1.2024. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä on nimetty  neuvottelukunnan jäseneksi varajäsenenään Suomen Kaasuyhdistys ry:n Hannu Kauppinen.

”Turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa käsiteltävillä asioilla on turvallisuusasioiden ohella usein linkkiä myös kiertotalousasioihin. SBB pitää tärkeänä, että biokaasu saada osaksi tulevaisuuden älykästä energiasysteemiä, mikä edellyttää satsausta biokaasualan turvallisuus- ja laatuasioihin. Tämän asian edistämiseksi neuvottelukunta on hyvä foorumi. Kierrätysravinteisiin liittyy myös useita ajankohtaisia kemikaalilainsäädäntöön liittyviä asioita, joiden seuraamiseen neuvottelukunta tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden”, sanoo Anna Virolainen-Hynnä

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. edistää teknistä turvallisuutta;
  2. määritellä teknistä turvallisuutta koskevia yleisiä suuntaviivoja
  3. edistää viranomaisten ja teknisen turvallisuuden alan välistä yhteistyötä;
  4. seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kansainvälistä yhteistyötä;
  5. seurata ja edistää teknisen turvallisuuden kehitystä, koulutusta ja tutkimusta;
  6. avustaa teknistä turvallisuutta koskevien säännösten ja ohjeiden valmistelussa;
  7. toimia asiantuntijana teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa;
  8. tehdä teknistä turvallisuutta koskevia aloitteita;
  9. hoitaa sille annetut valmistelutehtävät.

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan jäsenet toimikaudella 22.1.2021 – 21.1.2024 (varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja: hallitusneuvos Mikko Holm (hallitusneuvos Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: johtaja Kirsi Levä (ryhmäpäällikkö Leena Ahonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Jäsenet: yli-insinööri Seija Miettinen-Bellevergue puolustusministeriö (vt. osastopäällikkö Vesa Autere Pääesikunta) johtava asiantuntija Mirja Palmén (poliisitarkastaja Seppo Sivula) sisäministeriö ylitarkastaja Tapani Vänni (erityisasiantuntija Kirsi Kyrkkö) sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Emilia Tiuttu työ- ja elinkeinoministeriö (lakimies Emmi Meriranta Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry ) erityisasiantuntija Minna Valtavaara (erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen) ympäristöministeriö neuvotteleva virkamies Mari Suominen liikenne- ja viestintäministeriö (johtava asiantuntija Anu Häkkinen Liikenne- ja viestintävirasto) ryhmäpäällikkö Kurt Kokko (ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto yliopistotutkija, dosentti, TkT Arto Reiman Oulun yliopisto (professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillinen yliopisto) johtaja Sami Nikander, Kemianteollisuus ry (johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry) Elinkeinoelämän keskusliitto ry HSEQ manager Saila Savolainen, Oy Forcit Ab (toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä, Nammo Vihtavuori Oy) Elinkeinoelämän keskusliitto ry johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (johtava asiantuntija Marja Ola) Kaupan liitto ry tuotantopäällikkö Heli Nevala Pohjolan Voima Oy (asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry) Energiateollisuus ry toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja biokaasu ry (toimitusjohtaja Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry) pelastusjohtaja Harri Setälä Suomen Pelastusjohtajat ry (palotarkastaja Tarja Asikainen Suomen Palopäällystöliitto ry) ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry (asiantuntija Virpi Nummisalo Suomen Standardisoimisliitto SFS ry) ylikonemestari Pertti Roti (sopimusalavastaava Taru Reinikainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry työympäristöasiantuntija Jenni Uljas Teollisuusliitto ry (työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) toimitusjohtaja Mikko Törmänen, Inspecta Tarkastus Oy (tekninen päällikkö Tuomas Hänninen, SGS Fimko Oy) Teknisen kaupan liitto ry / TIC-forum.

 

Lisätietoa https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80703a34

Scroll to Top