SBB mukana TEM:n kestävyyskriteerityöryhmässä

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään päivitetyssä uusiutuvan energian direktiivissä (RED III) säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Työryhmän toimikausi päättyy 31.5.2024.

TEM:n asettama työryhmä selvittää päivitetyssä RED III -direktiivissä säädettyjen kestävyyskriteerien edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Niiden toimeenpano vaikuttaa ainakin lakiin biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista, joka sisältää tällä hetkellä voimassa olevat RED II -direktiivin mukaiset säädökset kestävyyskriteereistä ja siitä, miten niiden toteutuminen osoitetaan.

Työryhmän keskeisenä tehtävänä on arvioida, mitä uutta sääntelyä tai muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön tarvitaan RED III -direktiivin ja siinä asetettujen bioenergian kestävyyskriteerien ja kaskadikäytön periaatteen toimeenpanossa sekä vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa. Työssä tulee ottaa huomioon myös uuden hallitusohjelman bioenergiaa koskevat kirjaukset. Varsinaisen lakiehdotuksen valmistelu tapahtuu ministeriöiden virkatyönä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Harri Haavisto ja varapuheenjohtajana erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän muut jäsenet ovat eri ministeriöistä (MMM, VM ja YM) sekä Energiavirastosta, Bioenergia ry:stä, Energiateollisuus ry:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä, Suomen biokierto ja biokaasu ry:stä ja Suomen luonnonsuojeluliitosta. Ryhmän asiantuntijasihteeri on juristi Anni Kuismin Energiavirastosta.

SBB:ssä työryhmän virallinen jäsen on Anna Virolainen-Hynnä (toiminnanjohtaja, SBB) ja varajäsen on Elina Saarivuori (Head of Sustainability and HSEQ, Gasum Oy).

Lisätietoa: TEM:n tiedote 3.11.2023

 

Scroll to Top