SBB mukana LVM:n jakeluinfratyöryhmässä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän tehostamaan liikenteen uusien käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä. Työryhmän toimikausi on 20.5.2022-31.3.2023.

Työryhmän tehtävänä on edesauttaa jakeluinfran kehittämistä ja suunnittelua poikkisektoraalisella yhteistyöllä. Työryhmä arvioi jakeluinfran nykytilaa, nykytoimien riittävyyttä sekä mahdollista tarvetta uusille kehitystä vauhdittaville toimille ja kehitystä hidastavien pullonkaulojen ratkaisemiselle. Lisäksi työryhmässä tarkastellaan älykkäiden järjestelmien ja latauspalveluiden kehittymistä ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

Työryhmä päivittää 2030-luvulle ulottuvan ohjelman Suomen jakeluinfran kehittämiseksi. Hankkeessa tuotetaan myös voimassa olevan EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä koskevan direktiivin (AFID) vaatima seurantaraportti Suomen latausinfrastruktuurin tilanteesta.

SBB:tä työryhmässä edustaa Anna Virolainen-Hynnä ja varahenkilönä Jussi Vainikka Gasum Oy.

Muut työryhmän jäsenet: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Autoalan keskusliitto ry, Autotuojat ja teollisuus ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Energiateollisuus ry, Energiavirasto, Fintraffic, ITS Finland, Kaupan liitto ry, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linja-autoliitto ry, LUT-yliopisto, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry, Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Taksiliitto ry, Sähköinen liikenne ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Teknologiateollisuus, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Lisätietoa: LVM:n tiedote 17.5.2022

Scroll to Top