Ruokaviraston ainesosaluettelo lannoitevalmisteille

Suomessa markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden valmistuksessa sallitut ainesosat on listattu ainesosaluokkakohtaisesti Ruokaviraston ylläpitämään ainesosaluetteloon. Hakemuksesta Ruokavirasto lisää listaan uusia ainesosia.

Tällä hetkellä ainesosaluettelosta on saatavilla luonnos (5.7. julkaistu) Ruokaviraston sivuilta.

Ainesosat julkaistaan Ruokaviraston määräyskokoelmassa. Ainesosaluettelon ainesosat ovat vapaasti kaikkien talouden toimijoiden käytettävissä lukuun ottamatta ainesosaluokkiin 6 (teollisuuden sivutuotteet) ja 7 (EEJ-ainesosat) kuuluvia laitoskohtaiseen päätökseen perustuvia ainesosia.

Ruokaviraston ylläpitämässä ainesosaluettelossa ei ole listattu EU lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) liitteen II mukaisia ainesosia, joiden käyttö on myös sallittua Suomessa markkinoitavissa lannoitevalmisteissa.

 

Uusien aineosien hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot (Ruokavirasto):

  1. ehdotus uudesta ainesosasta;
  2. selvitys siitä, että ainesosasta valmistettu lannoitevalmiste ei aiheuta riskejä ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, turvallisuudelle taikka ympäristölle ja ainesosa parantaa kasvien kasvua tai kasvuolosuhteita tai lannoitevalmisteen käytettävyyttä;
  3. ehdotus soveltuvasta ainesosaluokasta;
  4. kuvaus alkuperästä;
  5. kuvaus tuotantoprosessista tai käsittelymenetelmästä;
  6. selvitys keskeisestä kemiallisesta ja biologisesta koostumuksesta sekä fysikaalisista ominaisuuksista;
  7. näytteenotto- ja analyysimenetelmät keskeisten ominaisuuksien mittaamiseksi;
  8. hakijan yhteystiedot.

Ruokavirasto perii maksua aineosahakemusten käsittelystä.

 

SBB seuraa tiiviisti lannoitelainsäädännön toimeenpanoa. Ainesosaluettelon laatiminen on erinomainen esimerkki uuden lannoitelainsäädännön käytännön tekemistä ja toimeenpanosta. On tärkeää varmistaa, että ainesosaluettelosta löytyy keskeiset ainesosat. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että ainesosia on mahdollista lisätä mutkattomasti, eivätkä kustannukset karkaa käsistä. Uutta ainesosaluokkaa haettaessa tulee toiminnanharjoittajan teettää vaaditut analyysit ja testit, joiden kustannukset voivat olla korkeita.

SBB kannattaa, että tuotteistamista helpotetaan ja luodaan markkinat EEJ-materiaaleille. Tämä tarkoittaa, että ”ei enää jätettä” -statuksen (EEJ) määräytymisen tulee olla nykyistä joustavampaan ja yksinkertaisempaan, jossa esim. raaka-ainepohjan muutokset mahdollistavat EEJ-statuksen määräytymisen ilman raskasta lupaprosessia. Nähtäväksi jää, kuinka toimivaksi tapauskohtainen kompostin ja mädätejäännöksen (muilta osin kuin ainesosaluokissa 3. ja 4. esitetyt ainesosat) EEJ-listaus osoittautuu ainesosaluettelossa vai tarvittaisiinko asiaa selkeyttämään asetus.

 

Lisätietoa:

Ainesosaluetteloon täydennyksiä: 6.6. ja 5.7. julkaistujen ainesosaluetteloiden vertailu (excel alapuolella)
Uuden ainesosan hakeminen ainesosaluetteloon
Lannoitevalmisteiden kansallinen ainesosaluettelo (luonnos 5.7.2023)

 

Nelli Pitkänen, Ravinnekierrätyksen asiantuntija, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

AINEISTOT

Scroll to Top