Ravinteiden kierrätyksen kehittäjiä tuetaan rahoituksen hakemisessa

Ravinteiden kierrätys ja biokaasun tuotanto tuovat elinvoimaa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia innovaatioita ravinteiden kierrätykseen syntyy jatkuvasti, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan rahoitusta, tietoa ja yhteistyötä.

Pk-yrityksiä tuetaan lannan ja biomassojen prosessoimiseksi ravinne- ja energiatuotteiksi Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa.

– Tuemme pk-yrityksiä ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon liittyvien innovaatioiden toteuttamiseksi. Neuvomme rahoitusvaihtoehdoista, autamme hankesuunnitelmien laatimisessa ja yhteistyökumppaneiden löytymisessä, kertoo hankekoordinaattori Karoliina Aalto ProAgria Keskusten Liitosta.

– Yrittäjillä on hyviä ideoita, mutta hankesuunnitelmissa on joskus puutteita eikä hyvä idea aina välity rahoittajalle, kertoo kehittämisasiantuntija Anja Norja Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa koordinoivasta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hanke toimii linkkinä rahoittajan ja hakijan välillä.

Lannan ja tyypillisten kierrätysravinteiden haasteina ovat alhainen ravinnepitoisuus, typpi-fosforisuhde ja logistiset kustannukset, mitkä heikentävät niiden arvoa ja arvostusta markkinoilla. Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelmassa toivotaan erityisesti ravinteita konsentroivia ratkaisuja.

– Biokaasun tuotannossa kallis investointi edellyttää ravinneratkaisujen lisäksi energiatuotteiden tehokasta hyödyntämisastetta paikallisesti tai arvokkaampien energiatuotteiden toimivaa markkinaa, mikä on vielä kehittymisvaiheessa, toteaa johtava asiantuntija Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

– Tavoitteena on edistää ja biokaasun tuotantoa sekä purkaa alueellisia ravinnekeskittymiä, muistuttaa neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä.

 

Pk-yrityksiä neuvotaan valtakunnallisesti

Hanke on avoin kaikille ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun tuotannosta kiinnostuneille pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa. Ensi vuoden loppuun saakka käynnissä olevan hankkeen toiminta on asiakkaille maksutonta.

– Järjestämme mm. ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa, työpajoja sekä webinaareja. Tarjoamme palvelua myös ruotsin kielellä, Aalto kertoo.

Ensimmäinen webinaarisarja on alkanut biokaasun rahoitus ja tukipolitiikka (24.11.) ja biokaasun tekniikka (1.12.) -aiheilla. Seuraavaksi luvassa on esityksiä ja keskustelua biokaasulaitoksen kannattavuudesta ja luvituksesta (8.12.), ja sarja päättyy biokaasulaitoksen ravinnekiertoteemalla (15.12.). Lisätietoja maksuttomasta webinaarisarjasta tapahtumasivulta https://proagria.fi/tapahtumat/biokaasua-ja-ravinteita-kannattavasti-webinaarisarja-17367.

Kehittäjä, ota yhteyttä hankekoordinaattori Karoliina Aaltoon. Lisätietoa hankkeesta verkkosivuilta energiatehokkaasti.fi.

 

Maatalouden ravinteet ja energia (MARIKA) -hanke lyhyesti

  • Mitä? Viestintää ravinnekierrätyksestä sekä tukea kehittämiseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa.
  • Kenelle? Pk-yrityksille ja maatiloille Suomessa.
  • Milloin? 31.12.2022 asti.
  • Toteuttaja: ProAgria Keskusten Liitto, osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta. Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Karoliina Aalto
hankekoordinaattori
ProAgria Keskusten Liitto
karoliina.aalto@proagria.fi
puh. 044 420 9011

Scroll to Top