Ravinnekiertotuki-ehdotusta kommentteilla 30.5. asti

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kommentteja ehdotukseen ravinnekiertotukimallista.

Valmisteilla oleva Ravinnekiertotuki on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita. Tukiperusteeksi on kaavailtu laitoksen vastaanotetut fosforikilot. Tuen saajat ratkottaisiin tarjouskilpailulla.

Esitetty tukimalli on lähdössä notifioitavaksi komissioon, ja sen sisältö voi vielä muuttua komission kanssa käytävien keskustelujen myötä. Myös kansallinen jatkovalmistelu sekä valmisteluryhmälle tulleet kommentit voivat muuttaa esityksen sisältöä. Ryhmä toivoo tämän epävirallisen sidosryhmäkuulemisen kautta kommentteja ja huomioita esitetystä tukimallista.

Ravinnekiertokorvaus/-tuki on yksi istuvan hallituksen hallitusohjelmakirjauksista (“Otetaan käyttöön ravinnekiertoon perustuva biokaasun tuotantotuki”). Biokaasu- ja ravinnekierrätyssektori on odottanut tuen käyttöönottoa. Sen on toivottu olevan tarvittava lisä erityisesti lantapohjaisen biokaasun tuotannon kannattavuuden parantamiseksi ja lannan ohjaamiseksi laitosmaiseen käsittelyyn. Ruotsissa on käytössä ns. lantabonus. Toimiala toivoo, että tuki saataisiin pian käyttöön.
Lisätietoa:
  • MMM:n nettisivut
  • Kommentit ja huomiot pyydetään kirjallisena 30.5.2022 mennessä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: karoliina.pietilainen@gov.fi
Scroll to Top