Opiskelijastipendihaku 2022-2023

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry myöntää opiskelijastipendejä korkeakouluopiskelijoille, hakuaika 27.11.-12.12.2023 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry jakaa 1-3 opiskelijastipendiä korkeakouluopiskelijoille (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) 1.9.2022-30.11.2023 valmistuneista opinnäytetöistä ja projektitöistä. Tietoa stipendihausta saa välittää eteenpäin.

Stipendin arvo: 200€/hlö

Kriteerit 

Stipendillä tuetaan Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toimintaa tukevien opinnäytetöiden tekemistä ja muita erikseen sovittujen projektitöiden tekijöitä. Stipendi voidaan myöntää 1.9.2022-30.11.2023 aikana valmistuneiden opinnäytetöiden tai projektitöiden perusteella. Voit halutessasi lähettää opinnäytetyön tai projektityön hakemuksen liitteenä yhdistykselle. 

Stipendin myöntämisen perusteena on:

  • Opinnäytetyön aihe linkittyy biokiertoon tai biokaasuketjuihin.
  • Projektityö tuo tietoa tai osaamista yhdistyksen toimintakentälle.
  • Opinnäytetyö tai projektityö muuten tukee yhdistyksen toimintaa.
  • Opinnäytetyö tai projektityö on valmistunut (1.9.2022-30.11.2023).
  • Haettaessa stipendiä on ilmoitettava opinnäytetyön tai projektityön aihe, joka linkittyy yhdistyksen toimintaan.
  • Opinnäytetyön tai projektityön arvosanalla voi olla vaikutusta stipendin saamiseen.


Aikataulu ja tarkemmat tiedot 

Päätöksen stipendien myöntämisestä tekee Suomen Biokerto ja Biokaasu ry:n hallitus joulukuussa 2023.

Opiskelijalle ilmoitetaan stipendin saannista joulukuussa 2023 ja hänelle lähetetään stipendin maksatuslomake sähköpostilla täydennettäväksi. Stipendi tulee lunastaa 3 kk sisällä päätöksestä.

Seuraava haku on 1 vuoden päästä. Haku 

Stipendihaku tehdään vapaamuotoisella sähköpostilla, jossa ilmoitetaan valmiin opinnäytetyön tai projektityön aihe, sen mahdollinen arvosana sekä kerrotaan lyhyesti, miten työ linkittyy yhdistyksen toimintaan. Voit halutessasi lähettää opinnäytetyön tai projektityön hakemuksen liitteenä.

Hakuaika 27.11.-12.12.2023 klo 16

Stipendihakemukset sähköpostiin: niina.valinen@biokierto.fi

Tietoa yhdistyksestä 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) on ravinteiden kierrätyksestä ja biokaasun edistämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen v. 2019 perustama valtakunnallinen yhdistys. SBB:n jäsenet vastaavat Siokaasun tuotannosta 70%, käytössä olevista liikennekaasun jakeluasemista 85% sekä yli 50% kotimaisesta kierrätysravinnetuotannosta.

Lisätietoa: www.biokierto.fi

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu rypuh. +358 400 987 805

Scroll to Top