Opiskelija, hae stipendiä 19.8. mennessä

SBB antaa 200 euron stipendin vastavalmistuneelle opiskelijalle.

Ehtona on, että lopputyö on saatu valmiiksi syyskuun 2021- elokuun välisenä aikana ja lopputyön aihe liittyy biokaasuun tai ravinteiden kierrätykseen.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse toiminnanjohtajalle 19.8. klo 15 mennessä.  Valinnan tekee yhdistyksen hallitus.

Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry,  +358 400 987 805 | anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Scroll to Top