Nimitysuutisia: Anna Virolainen-Hynnä EBA:n liikennetyöryhmän vetäjäksi

Suomen Biokierto ja biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä on nimetty Europan Biokaasuyhdistyksen liikennetyöryhmän puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus on jaettu, ja työryhmän toisena puheenjohtajana toimii ranskalainen Philippe Garrec (GRDF).

Liikennetyöryhmän vastuulla on suunnitella ja toteuttaa EBA:n vaikuttamistoimia liikenteeseeen liittyen. Vuosina 2021 ja 2022 tullaan uudistamaan eurooppalaista lainsäädäntöä koskien mm. ajoneuvoja, polttoaineita, uusiutuvaa energiaa ja vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin edistämistä. Näillä säädöksillä tulee olemaan suuri merkitys kaasuautoilun ja biometaanin tulevaisuusnäkymien osalta.

Lisäksi Anna Virolainen-Hynnä on kutsuttu liittymään EBA:n Policy Sounding Board -ryhmään, jonka vastuulla on työstää EBA:n kannanmuodostusta horisontaalisten politiikkatoimien osalta.

Lisätietoa:

European Biogas Association, EBA 

 

Scroll to Top