Nanopar Oy liittyi jäseneksi

Nanopar Oy on hyväksytty SBB:n jäseneksi. Nanopar on cleantech-yritys, joka kehittää kestävään kehitykseen perustuvia, taloudellisia ja kompakteja infrapunakuivainratkaisuja kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä orgaanisiin kunnallisiin ja teollisuuslietteiden kuivauksiin.

”Jatkossa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita siihen, että ravinteiden kierto on tehokasta ja turvallista. Olemme reagoineet tähän tarpeeseen ja olemme kehittäneet uuden, käänteentekevän menetelmän kunnallisten vesilaitosten sekä sellu- ja paperiteollisuuden orgaanisten lietteiden kuivaukseen ja jatkojalostukseen kierrätyslannoitteiksi.”, kertoo Nanopar Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuntonen.

”On hienoa saada lisää jäseniä kierrätyslannoitteisiin liittyen. Kierrätysravinteet ja -lannoitteet ovat kasvava liiketoiminta-alue ja erittäin tiivisti linkittyneenä jätevesi- ja jätehuoltoon sekä entistä enemmän myös energiahuoltoon. Yhteistyötä tarvitaan, jotta lainsäädäntö ja politiikka osaavat ottaa huomioon kiertotalouden uudet liiketoiminnot ja niiden erityispiirteet.”, sanoo SBB:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Lisätietoa:  www.nanopar.fi

Nanopar kehittää kestävään kehitykseen perustuvia, taloudellisia ja kompakteja infrapunakuivainratkaisuja kaivos- ja prosessiteollisuudelle sekä orgaanisiin kunnallisiin ja teollisuuslietteiden kuivauksiin.

Nanopar on infrapunakuivaukseen, seulontaan, luokitukseen ja mikronisointiin erikoistunut yhtiö jonka kotipaikka on Puumala.

Paskìer® Prosessi on markkinoiden tehokkain, taloudellisin ja ekologisesti kestävin kuivausteknologia orgaanisille kunnallisille ja teollisuuslietteille. Liete kuivataan yli 90% kuiva-ainepitoisuuteen.

Kuivattu liete voidaan sellaisenaan käyttää maan-ja metsänparannusaineeksi tai perusaineeksi design-lannoitteiden valmistuksessa. Paskier® Prosessin co2-ekv on noin 4 kg/tonni, kun taas lietteen kompostoinnin 95 kg/tonni ja polton 400 kg/tonni.

Mineraalilannoitteiden co2-ekv on noin 9700 kg/tonni. Paskier® Prosessi on kompakti, edullinen ja taloudellinen sekä suunniteltu käytettäväksi puhdistamon yhteydessä, joka merkitsee huomattavia säästöjä lietteen kuljetuskustannuksissa.

Scroll to Top