Mediatiedote: Kotimaisen biokaasun 2030 tavoitteeksi 4 TWh

Julkaisuvapaa 4.8.2020 klo 10:00

Bioenergia ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Suomen Kaasuyhdistys ry, Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Lähienergialiitto ry ovat laatineet yhdessä julkilausuman (pdf-tiedosto). Biokaasu2030-julkilausumassa esitetään, että 4 TWh asetetaan valtakunnalliseksi biokaasun tuotanto- ja käyttötavoitteeksi vuodelle 2030 ja sen saavuttamiseksi otettaisiin käyttöön tarvittavat ohjauskeinot. Julkilausuma on luettavissa www.biokaasu2030.fi-sivustolla.

Julkilausuman allekirjoittajat haluavat osoittaa, että ovat omalta osaltaan sitoutuneet saavuttamaan 4 TWh biokaasun vuosituotantotason vuoteen 2030 mennessä.  Haluamme julkilausuman avulla peräänkuuluttaa päättäjiltä ja virkamiehiltä toimenpiteitä, jotta biokaasun liiketoimintaympäristöön saadaan pitkän tähtäimen näkymä ja parempaa ennakoitavuutta. Odotamme viranomaisilta ja päättäjiltä konkreettisia toimia ja sitoutumista kansalliseen biokaasuohjelmaan ja sen toimeenpanosuunnitelmaan.

Suomessa syntyy vuosittain suuri määrä syötteitä, joita voitaisiin hyödyntää kestävästi biokaasun tuotantoon. Laaja asiantuntijajoukko on arvioinut, että vuosituotanto voisi olla 4-7 TWh vuonna 2030 Suomessa. Mädätystekniikalla tuotetun biokaasun teoreettinen vuosituotantopotentiaali on jopa 25 TWh, ja nykyisillä logistiikka- ja biokaasutuotantoratkaisuilla taloudellisesti ja teknisesti hyödynnettävissä oleva tuotantopotentiaali on noin 10 TWh. Parhaillaan kehitetään uusia kaasumaisten uusiutuvien polttaineiden tuotanto- ja käyttöteknologioita, kuten polttokennoteknologiaa, jotka tulevat myöhemmin laajentamaan valikoimaa päästöjen vähentämiseksi.

Biokaasu tarjoaa kotimaisen, uusiutuvan ja jopa hiilinegatiivisen ratkaisun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa kotimaisen biokaasun ja biometaanin tarve kasvaa voimakkaasti. Ekologisesta, tuotannollis- ja aluetaloudellisesta hyödyistä huolimatta biokaasun tuotannon kasvuloikka on vielä edessä Suomessa. Tuotannon merkittävä lisäys edellyttää alan toimijoilta investointeja ja lainsäädännön ennakoitavuutta, minkä vuoksi toimiala tarvitsee päättäjiltä ja virkamiehiltä sekä välittömiä että pitkän aikavälin toimenpiteitä.

 

Lisätietoa:

Bioenergia ry, toimialapäällikkö Tage Fredriksson, Tage.Fredriksson@bioenergia.fi, 040 511 2246, www.bioenergia.fi

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, energia-asiantuntija Anssi Kainulainen, anssi.kainulainen@mtk.fi, 050 596 1541, www.mtk.fi

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi, 0400 987 805, www.biokierto.fi

Suomen Kaasuyhdistys ry, toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, hannu.kauppinen@kaasuyhdistys.fi,  040 506 2686, www.kaasuyhdistys.fi

Suomen Kiertovoima ry, toimitusjohtaja Riku Eksymä, riku.eksyma@kivo.fi, 040 838 6643, www.kivo.fi

Suomen Lähienergialiitto ry, toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, tapio@lahienergia.org, 040 568 7351, www.lahienergia.org 

AINEISTOT

Scroll to Top