Määräaikainen ravinnekiertotuki on valtakunnallinen tukijärjestelmä vuosina 2024-2026

Ravinnekiertotuki biokaasulaitoksille, piirros.

Ravinnekiertotuki on uusi tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on luoda markkinat kierrätyslannoitteille ja siten edistää kierrätysravinteiden käyttöä sekä lisätä maatalouden ja vesienhoidon biomassojen käyttöä lannoitevalmisteiden raaka-aineena.

Ravinnekiertotuki on toimintatukea biokaasulaitokselle, joka tuottaa kotieläinlannasta ja vesienhoidosta peräisin olevasta kasvibiomassasta biokaasua ja pitkälle jalostettuja kierrätyslannoitevalmisteita, joita on helppo kuljettaa ja varastoida.

Valtion talouden kehyspäätöksissä on osoitettu vuosille 2022–2025 sekä 2023–2026 yhteensä noin 9 miljoonaa euroa (€) biokaasulaitosten ravinnekiertotalouden tukemiseen. Tuen valmistelusta vastasi Maa- ja metsätalousministeriö. Määrärahojen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa kansallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hakuaika on 8.3.2024-5.4.2024.

Lisätieto: https://www.ely-keskus.fi/ravinnekiertotuki-biokaasulaitoksille

 

AINEISTOT

Scroll to Top