Laitostoimija, liity yhteistyöverkostoon (COVID-19)

Jätehuolto on nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronavirusepidemian (COVID-19) johdosta. Kierrätys- ja jätepalvelut sekä polttoaineen jakelu liikenteeseen ja energian tuotanto ovat ns. kriittisiä toimintoja, joilla turvataan yhteiskunnan perustoiminnot epidemian aikana. Orgaanisen jätteen käsittely luokitellaan kriittiseksi toiminnoksi.

Näyttäisi siltä, että koronavirusepidemia tuo kaikille toimijoille täysin uusia haasteita, esimerkiksi miten hoidetaan kriittiset sairaspoissaolot ja varmistetaan laitteiden toimivuus läpi arvoketjun. Poikkeustilanteen johdosta asioita voi olla normaalia vaikeampi ennakoida. Olisi tärkeää, että toimialamme pystyisi vastamaan kustannustehokkaasti koronavirusepidemian tuomaan haasteeseen.

Yhteistyön lisäämiseksi ja toimijoiden välisen yhteydenpidon vahvistamiseksi Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustaa laajan yhteistyöverkoston biokaasu- ja kompostointilaitoksille.

MIKSI?

Yhteistyöverkoston tarkoituksena on koota listaus alan toimijoista ja tarjota tiedonvälitysfoorumi toimijoille.

 

MITEN?

Yhteistyöverkoston toimintamalli on yksinkertainen:

  • Halukkaat voivat liittyä yhteistyöverkostoon toimittamalla yrityksensä ja mahdollisesti laitoskohtaiset yhteistiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumerot, kontaktihenkilöt) info@biokierto.fi, sähköpostin otsikko Korona-rinki.
  • Yhteystiedot kootaan yhteen ja ne ovat kaikkien verkostossa mukana olevien saatavilla internetissä.
  • Yhteistyöverkosto kokoontuu kerran viikossa vapaaehtoiseen tilannepalaveriin (Teams-kokous), jossa käydään läpi tilanne eri puolella Suomea.
  • Yhteistyöverkoston toimijat voivat ottaa yhteyttä yhteistyöverkoston jäseniin esimerkiksi sopiakseen varakäsittelypalvelusta tai muusta yhteistyöstä. Foorumissa ei kuitenkaan sovita hinnoista ja urakoista, vaan niistä verkoston jäsenet sopivat keskenään.
  • Yhteistyölistan ylläpitäjänä toimii Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Ylläpitäjä ei luovuta yhteystietoja eikä muitakaan foorumin sisäisiä asioita kolmansille osapuolille lukuun ottamatta yksittäisiä ja hyvin perusteltuja pyyntöjä viranomaisilta.
  • Tarvittaessa yhteistyöverkosto voi tehdä yhteistä viestintää.

Mikäli haluatte liittyä Korona-rinkiin, niin lähetä yhteystiedot info@biokierto.fi, sähköpostin otsikko Korona-rinki.

 

Lisätiedot:

Anna Virolainen-Hynnä
anna.virolainen-hynna@biokierto.fi
0400987 805

Scroll to Top