Laatulannoite2.0 hankkeen kuulumisia työpajoista

Laatulannoite2.0 hankkeen työpajoissa etsittiin ratkaisuja kierrätyslannoitteiden käytön lisäämiselle ja hyvän laadun osoittamiselle.

”Kansalliselle vapaaehtoiselle laatujärjestelmälle on paikkansa ja sitä tarvitaan. Laatulannoite-järjestelmällä voidaan lisätä kierrätyslannoitteiden hyvän laadun läpinäkyvyyttä. Kierrätyslannoitteiden korkea laatu on merkittävä arvo koko ruokajärjestelmälle. ”

Laatulannoite2.0 hankkeessa järjestettiin työpajat Laatulannoite-järjestelmän vaatimuksista 12.3. ja suosituksista kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksille 21.3. Molemmat työpajat käsittelivät kierrätyslannoitteiden laatuun liittyviä asioita. 12.3. järjestetyssä työpajassa pureuduttiin tarkemmin vaatimuksiin, jotka Laatulannoite-järjestelmässä mukana olevat lannoitteet tulisi saavuttaa tuotannon ja tuotteen laadun osalta. Seuraavan viikon työpajassa avarrettiin katsetta kierrätyslannoitteiden koko ketjun laatuvaatimuksille:
Kierrätyslannoitteissa on suuri potentiaali ja tarve markkinoiden kasvulle ja saatavuuden lisäämiselle, mutta vielä on taklattavana haasteita esimerkiksi kierrätyslannoitteiden laatuun liittyvistä epävarmuuksista, fysikaalisessa ja kemiallisessa laadussa ja kierrätyslannoitteiden todellisen merkityksen tunnistamisessa kestävässä ruokajärjestelmässä.

Läpinäkyvyys. Molemmista työpajoista välittyi tarve avoimelle vuoropuhelulle ja ketjun läpinäkyvyydelle. Kierrätyslannoitteiden läpinäkyvyyden lisäämisessä Laatulannoite-järjestelmällä on tärkeä rooli, koska järjestelmän päivityksessä tullaan huomiomaan tämänhetkiset kierrätyslannoitteisiin liittyvät huolet. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tukee valmistajan laadunhallintatyötä ja samalla aukottomasti pystyy todentamaan kierrätyslannoitteiden hyvää laatua. Hyvän laadun todentaminen on tärkeää, jotta keskusteluissa kierrätyslannoitteiden käytön rajoitteista päästään ratkaisuihin ja kiertotaloutta tukeviin tekoihin.

Tunnetuksi kierrätyslannoitteiden hyödyt. Työpajoissa tuotiin mallikkaasti esille kierrätyslannoitteiden positiivisia vaikutuksia: Kierrätyslannoitteiden käyttö lisää kokonaisturvallisuutta ja kestävyyttä ja niiden oikeanlainen käyttö on ratkaisu ympäristöhaasteisiimme. Kierrätyslannoitteet voivat kilpailla esimerkiksi pienemmällä hiilijalanjäljellään tai orgaanisen aineksien tuomisella maaperään. Työpajoissa tunnistettiin, että kierrätyslannoitteiden sisältämä orgaaninen aines edistää vesien-, luonnon monimuotoisuuden ja maaperänsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Kierrätysravinteilla sen sijaan lisätään kiertotalouden mukaista materiaali- ja energiatehokkuutta.

Käytön lisääminen kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Laatulannoite2.0 hankkeen työpajoissa edistettiin vuoropuhelua käytön lisäämisen sekä laadun kehittämisen näkökulmasta. Hyvä laatu on saavutettava kustannustehokkaasti, koska kierrätyslannoitteiden markkinat ovat vasta syntymässä: Lainsäädännöllä, taloudellisella ohjauksella, toimenpideohjelmilla ja suosituksilla, vapaaehtoisilla laatujärjestelmillä sekä informaatio-ohjauksella voidaan tukea kierrätyslannoitteiden markkinavetoisen mallin syntymistä.

Työpajojen antia ja julkisen kommentointikierroksen tuloksia tullaan hyödyntämään Laatulannoite-järjestelmän sekä suositusten päivityksessä. SBB:n tiimi kiittää antoisista työpajoista kaikkia osallistuneita!

Lisätietoa:
Nelli Pitkänen
nelli.pitkanen@biokierto.fi
0400976053

Scroll to Top