Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki, mukana myös kaasu

Hallitus esittää 4.8.2022, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta ja päätti eduskunnan lausuman perusteella selvittää, onko mahdollista tukea myös kevyttä polttoöljyä käyttäviä toimijoita.

Polttoainetukea on mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaisi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukaudelta. Korvauksen laskennan lähtöarvona on polttoaineen keskihinta Tilastokeskuksen mukaan.

Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljya, jonka liikennekäyttö on kielletty. Hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen.

Laki on voimassa 1.9.-31.12.2022 välisen ajan. Valtiokonttori toimii valtionapuviranomaisena. Tuki olisi haettavissa viimeistään marraskuussa 2022.

Lisätietoa: Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Scroll to Top