Kirjallinen lausunto: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Asia: HE 174/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+174/2022

Poimintoja SBB:n lausunnosta:

  • SBB kannattaa ehdotusta 34 prosentin tavoitetasosta. Se on linjassa kansallisen ilmasto- ja energiapolitiikan kanssa. Lisäksi se osaltaan parantaa kansallista energiaomavaraisuutta ja huoltoturvaa, mikä näkökulma puuttuu perustelumuistiosta täysin. Arviomme mukaan perustelumuistiossa tuodaan muutoin tavoitteen saavuttamiseen liittyvät epävarmuudet sekä myös ratkaisun avaimet riittävän laajasti esille.
  • Sen sijaan emme kannata määräaikaisia muutoksia jakeluvelvoitetasoihin. Jakeluvelvoitteen määräaikainen muuttaminen vuosina 2022 ja 2023 vaikuttaa arviomme mukaan negatiivisesti nimenomaan liikennebiokaasun investointiympäristöön. SBB pitää äärimmäisen tärkeänä, ettei alatavoitteisiin esitä muutoksia. Näin voidaan välttää biokaasun kannalta suurin ”katastrofi”. Mikäli yleisiin jakeluvelvoitetasoihin joudutaan kuitenkin tekemään tässä vaiheessa määräaikaisia muutoksia vuosien 2023 osalta, niin tavoitetason nostaminen portaittain 34 prosenttiin on mielestämme entistä tärkeämpi tärkeää toimenpide päästövähennysten saavuttamisen kannalta.
  • SBB:n mielestä Suomen liikennepolitiikan linjakkuus tulee jatkossa entistä tärkeämmäksi, jotta päästövähennystoimet toimivat kokonaisuutenaan kustannustehokkaasti. Siinä keskiössä ovat arviomme mukaan kannustava ja mahdollistava verotus, tehokas ja toimiva jakeluvelvoite sekä tarjolla riittävästi muun muassa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfratukia ja ajoneuvojen hankintatukia.

 

Lausunnon pyytäjä:

Eduskunnan talousvaliokunta

Lausunto

Scroll to Top