Kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden markkinat eivät täytä hyvin toimiviksi markkinoiksi määriteltäviä kriteerejä kertoo EYK:n tuore raportti

Uusioraaka-aineet ovat ratkaisevan tärkeitä kiertotaloudelle. Tämä johtuu siitä, että uusioraaka-aineet mahdollistavat kierrätettävien tuotteiden palaamisen tuotannon arvoketjuun, mikä vähentää riippuvuutta primääriresursseista.

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) tuore raportti ”Investigating Europe′s secondary raw material markets” valaisee uusioraaka-aineiden markkinoiden toimivuutta, jotka ovat kiertotalouden keskeisiä mahdollistajia ja voivat osaltaan parantaa resurssitehokkuutta sekä samalla vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja saastumista.

Raportissa kehitetään arviointikehys kahdeksalle erilaiselle EU:n politiikan kohteena olevalle jätevirralle, mukaan lukien biojäte, selittämään olemassa olevien eristetyn raaka-aineen markkinoiden ominaisuuksia ja toimivuutta sekä esteitä, jotka estävät näitä markkinoita saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. Arvioinnissa on otettu huomioon eri kriteerit, mukaan lukien muun muassa markkinoiden koko, kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutus, taloudelliset tekijät, teollinen kierrätyskapasiteetti ja tuotteiden standardointi.

Euroopan ympäristökeskuksen havaintojen mukaan biojätteestä peräisin olevien kierrätyslannoitteiden ja -maanparannusaineiden markkinat eivät täytä hyvin toimiviksi markkinoiksi määriteltäviä kriteerejä, ja niin että komposti täyttää vain juuri laadunhallinta- ja standardointikriteerin (ECN-QAS) ja vain osittain teollisuuden kapasiteettiin liittyvän laadunhallinta- ja standardointikriteerin.

Ehdotetut ratkaisut markkinaesteiden poistamiseksi sekä tarjonta- että kysyntäpuolella sisältävät biojätevirran sitovien kierrätystavoitteiden laajentamisen sekä taloudellisia kannustimia (arvonlisäveron alennus) tai primaaristen materiaalien ympäristöveron käyttöönottoa uusioraaka-aineiden kustannushaittojen vähentämiseksi.

Alla olevaan taulukkoon on koottu EYK:n raportista biojätteen osalta yhteenveto markkinan puitekriteeriluokituksesta. Vihreä, keltainen ja punainen väri osoittavat vastaavasti kriteerin täyttymistä, osittaista täyttymistä ja ei täyttymistä.

 

Lisätietoa:

Scroll to Top