Kierrätyslannoitevalmisteiden Laatulannoite-järjestelmän on ottamassa käyttöönsä 6 yritystä 

Laatulannoite on kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden laatua, laatumielikuvaa ja menekkiä. Kyseessä on kansallinen, vapaaehtoinen ja tuotekohtainen laatujärjestelmä. Laatulannoite-järjestelmä mukailee olemassa olevaa lainsäädäntöä ja on osin tiukempi.

Osana Laatulannoite2.0-hanketta kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy) lähtevät rakentamaan itselleen Laatulannoite-järjestelmän mukaista laatujärjestelmää syyskuun 2023 ja joulukuun 2024 välisenä aikana.  

Laatulannoite-järjestelmään liittyminen erityisen ajankohtaista 

Laatulannoite-järjestelmään on erityisen ajankohtaista hakeutua juuri nyt, koska:

  • Kiinnostus kierrätyslannoitevalmisteita kohtaan on jatkuvasti kasvavaa.
  • Uusi Lannoitevalmistelaki (voimaan 16.7.2022) edellyttää toiminnalta laatujärjestelmään liittymistä.  

Laatulannoite-sertifikaatti osoittaa, että tuote on laatujärjestelmän mukainen. Sertifikaattia kantavat yritykset voivat hyödyntää Laatulannoite-tuotemerkkiä laatujärjestelmän piirissä olevien tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa. Laatulannoite-sertifikaattia voivat hakea kaikki halukkaat kierrätyslannoitteita valmistavat yritykset. 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry vastaa Laatulannoite-järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä. Työn tukena ovat Laatulannoite-järjestelmän laatukomitea ja ohjausryhmä, joissa on edustajia ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, alan yhdistyksistä ja yrityksistä.   

Lanseeraus vuonna 2020 

Laatulannoite-järjestelmä on lanseerattu v. 2020. Samaan aikaan kolme ensimmäistä järjestelmään liittynyttä yritystä saivat yhteensä 8 tuotteelleen Laatulannoite-sertifikaatin. Järjestelmä kehitettiin alalla toimivien yritysten, edunvalvontajärjestöjen, tutkimuksen, neuvonnan ja viranomaisten yhteistyöllä. Esikuvina käytettiin Ruotsissa ja Saksassa jo aiemmin käyttöön otettuja vastaavia laatujärjestelmiä. 

Laatulannoite2.0-hanke 

Laatulannoite2.0-hankkeen tavoitteena on lisätä laadukkaiden kierrätyslannoitteiden maatalouskäyttöä Suomessa ja kehittää kierrätyslannoitevalmisteiden laatua. Laatulannoite2.0-hankkeessa laaditaan yhdessä kierrätyslannoitteiden valmistajien ja ruokaketjun toimijoiden kanssa suositukset kierrätyslannoitteiden laatuvaatimuksista. Hankkeessa päivitetään myös Laatulannoite-järjestelmä vastaamaan sidosryhmien muuttuneita tarpeita sekä lainsäädännön muutoksia. Päivitetyllä laatujärjestelmällä varmistetaan lannoitevalmisteiden hyvä laatu.  

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta Ravinteiden kierrätysohjelma (Raki) -rahoitusohjelmalla. Hankkeen kesto on 8/2023-12/2024.   

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Hankepartnereita ovat Suomen Kiertovoima (KIVO ry) (hankekumppani) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (hankekumppani) sekä kuusi Living lab -yritystä (Mustankorkea Oy, Labio Oy, Stormossen Oy, Biosairila Oy, Mäntälän Biovoima Oy ja Envor Group Oy). 

Lisätietoa:

 

 

 

  

Scroll to Top