Kansallinen lannoitevalmistelain kokonaisuudistus käynnistynyt

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys lannoitelaiksi.  Hankkeen aikataulu on 5.10.2020-31.07.2022. Hallituksen esitys uudeksi lannoitelaiksi on määrä tulla lausuntokierrokselle keväällä 2021 ja hallituksen esitys eduskunnalle syksy 2021/kevät 2022. Laki voimaan 16.7.2022 mennessä.

Hankkeen tarkoituksena on valmistella EU-lainsäädännöstä ja kansallisista tarpeista johtuvat muutokset uuteen lannoitelakiin, siltä osin kuin niistä ei ole tarkoitus säätää markkinavalvontaa koskevassa hallituksen esityksessä (HE laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, TEM106:00/2020). Samalla uudistetaan lannoitelain nojalla annettavia asetuksia. Hankkeen aikana kuullaan asiantuntijoina Ruokaviraston sekä muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.

Hankkeen keskeiset sidosryhmät ovat:  Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Luonnonvarakeskus (Luke), Kemianteollisuus ry/lannoite- ja kalkitustyöryhmä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen kiertovoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Metsäteollisuus ry, Tuhkalannoitus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (SLC), Viherympäristöliitto ry ja ProAgria Keskusten Liitto ry.

Lannoitelainsäädäntö uudistus on yksi SBB:n vuoden 2021 toiminnan prioriteeteistä.

SBB järjestää jäsenille ”Kansallisen lannoitelainsäädäntö uudistuksen kick-off jäsenille” 26.10 klo 9:30-11:30. Tilaisuudessa käydään läpi etukäteen toimitettuja kysymyksiä uudistuksen uhkista ja mahdollisuuksista. Lisätietoa tilaisuudesta lähempänä.  Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia anna.virolainen-hynna@biokierto.fi.

Scroll to Top