Joukko meppejä peräänkuuluttaa komissiota poistamaan esteet kestävien polttoaineiden käyttöönottamiseksi ja tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi

Euroopan Biokaasuyhdistys yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa peräänkuuluttavat Euroopan komissiota poistamaan esteet, jotka vaikeuttavat  kestävien polttoaineiden käyttämistä sekä vaikeuttavat Eurooppaa saavuttamaan päästövähennystavoitteet. Biometaani kuuluu lupaavimpiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, joilla liikenteen hiilidioksidipäästöt voitaisiin vapauttaa nopeasti,  kustannuksiltaan kilpailukykyisesti, omavaraisesti ja kiertotalousperiaatteiden mukaisesti.

Eri poliittisten ryhmien edustajat ovat 4.5.2021  allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa pyydetään Euroopan komissio poistamaan esteet kestävästi tuotettuja polttoaineita ja tekniikkaa koskien sekä tarkastamaan nykyistä tapaa mitata ajoneuvojen CO2-päästöjä. Tällä hetkellä päästöt mitataan pakoputken päästä, eikä tarkastelu huomio esimerkiksi polttoaineen valmistuksen ympäristökuormaa. Biometaanin elinkaaren aikaiset päästöt voivat olla jopa negatiiviset. Lisäksi biometaani mahdollistaa yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen kiertotalouden. Suomesta vetoomuksen allekirjoittajia ovat Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri, Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen ja Henna Virkkunen.

 

MEP Heidi Hautala, (Finland – Greens/EFA group):
“Biomethane must be recognized as one important means to reach EU’s ambitious 2030 climate targets in transport. Its emissions are very low when measured over the whole lifecycle, from well-to-wheel. Seen in the context of circular economy biomethane gives even more benefits when produced from waste or residues. We call on the EU Commission to stop punishing biomethane and to adopt a truly technology neutral approach.”

 

MEP Henna Virkkunen (Finland – EPP group and Member of the Transport Committee):
“We must actively combine all the possible alternatives available for cutting transport emissions. Renewable biofuels are one of the readily deployable alternatives, which can be combined with existing car fleet. Different types of sustainable biofuels have an important role to play especially in road transport in the short and medium term.”

 

MEP Jakop Dalunde, (Sweden – Greens/EFA group and Member of the Transport Committee):
“We will not achieve carbon-neutrality without the decarbonisation of the transport sector. Full deployment of all sustainable fuels and technologies, including biomethane, is needed to meet the growing demand for renewable and fossil free solutions.”

 

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat mepit: Franc Bogovič, Euroopan kansanpuolue / Slovenia; Jakop Dalunde, Vihreät/ Sweden; Heidi Hautala, Vihreät/ Finland; Pär Holmgren, Vihreät/ Sweden; Elsi Katainen, Renew Europe / Finland; Miapetra Kumpula-Natri, S&D Group / Finland; Mauri Pekkarinen, Renew Europe / Finland; Anne Sander, Euroopan kansanpuolue / France; Massimiliano Salini, EPP/Italy; Henna Virkkunen, Euroopan kansanpuolue  / Finland; Emma Wiesner, Renew Europe / Sweden.

 

Lisätietoa:

Scroll to Top