Järvi-Suomen biomassojen sijainti ja potentiaali biokaasuntuotantoon kartoitetaan JÄSTI-hankkeessa

Maataloudessa syntyy sivuvirtoja, kuten lantaa ja kasviperäistä biomassaa, jotka tarjoavat mahdollisen käyttämättömän resurssin uusiutuvaan energiantuotantoon. Nämä biomassat sijaitsevat hajallaan maatalousalueilla, mikä saattaa rajoittaa niiden hyödyntämistä. JÄSTI-hankkeessa on tavoitteena kartoittaa Järvi-Suomen alueella näiden biomassojen sijainti ja niiden potentiaali biokaasuntuotantoon.

Jotta maatalousbiomassojen käyttö on kestävää, tulee niiden käytön tukea myös ravinteiden kierrätystä ja sitä kautta ruoantuotantoa. Mallina tämänkaltaiselle yhdistetylle energian- ja ruoantuotannolle käytetään Agroekologisten symbioosien (AES) konseptia. AES yhdistää energian- ja ruoantuotannon mittakaavassa, joka mahdollistaa tehokkaan ravinteiden kierrätyksen.

Hankkeen tuloksena syntyvä tieto tulee maatalous- ja energiasektorin käyttöön ja se tukee ympäristö- ja ilmastotyötä. Hankkeen toteuttavat Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT Bioenergian laboratorio ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Palopuron biokaasu Oy:n kuivamädätyslaitos Hyvinkäällä. Kuva Kari Koppelmäki

Lue lisää: www.lut.fi/jasti

Scroll to Top