Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla

Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla, jonka tehtävänä on kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuoltopalveluiden tarkoituksenmukainen toiminta niin normaalioloissa kuin vakavissa häiriötilanteissakin.

Jätehuoltopooli korvaa aiemmin toimineen jätealan huoltovarmuustoimikunnan, ja samalla sen toiminta laajenee alan yritysten ja organisaatioiden yhteistyöverkostoksi.

Poolin kotiorganisaatioina toimivat Suomen kiertovoima ry KIVO sekä Kierrätysteollisuus ry. Poolin toimintaa ohjaa Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuusorganisaatiossa Jätehuoltopooli sijoittuu osaksi terveydenhuoltosektoria yhdessä Vesihuoltopoolin sekä Terveydenhuoltopoolin kanssa.

Jätehuoltopoolin toiminnassa mukana ovat alan yritysten ohella kuntia ja kuntaomisteisia yhtiöitä edustava Kuntaliitto, alan hallintoa edustava ympäristöministeriö sekä joukko alan asiantuntijaorganisaatioita. Osana Huoltovarmuusorganisaatiota Jätehuoltopooli toimii yhteistyössä myös muiden toimialojen kanssa ja tuottaa jäsenilleen niiden varautumista tukevaa tietoa ja palveluita. Poolin tavoitteena on ympäristö- ja terveysturvallinen yhteiskunta kaikissa oloissa. SBB on mukana jätehuoltopoolissa asiantuntijaorganisaationa.

Lisätietoa: Huoltovarmuuskeskuksen tiedote 8.2.2024

Scroll to Top