Hankintatukea kaasurekoille ja pakettiautoille sekä henkilöautojen kaasukonversioihin

Hallitus esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi muutokset vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annettuun lakiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait 28.6.2024. Muutokset tulevat voimaan 30.6.2024. Kaasu-, sähkö- ja vetykäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti.

EU-sääntely ja sen perusteella ehdotettavat kansalliset lakimuutokset mahdollistaisivat muun muassa kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen myöntämisen jatkossa myös maanteiden tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan. Kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuista osa myönnetään vähämerkityksisenä tukena eli Euroopan komission nk. de minimis -asetuksen perusteella.

Samalla lakiin palautetaan henkilöautojen muuntotukia koskeva sääntely. Muuntotukea voidaan myöntää 1 000 euroa henkilöauton muuntoon kaasukäyttöiseksi tai 200 euroa henkilöauton muuntoon etanolikäyttöiseksi. Tukea voi hakea sellaisiin muuntoihin, jotka tehdään lakimuutosten voimaantulon jälkeen. Muuntotukea voi hakea 15.12.2024 asti.

Paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöautojen muuntotukea haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Lisätietoa: Valtioneuvoston tiedote 27.6.2024

Scroll to Top