Fossiiliton liikenne tiekarttatyö etenee – toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit julkaistu

Liikenne- ja viestintäministeriö, LVM, julkaisee Fossiilittoman liikenteen tiekartan lokakuussa. Tiekartassa tullaan kertomaan liikennesektorin nykytila sekä esitetään toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti: kotimaan liikenteen 50% päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasosta sekä hiiletön liikenne vuoteen 2035 mennessä. Liikenteen tiekartan tulokset huomioidaan kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan päivityksessä kesään 2021 mennessä.

Tiekartan koostaa LVM ja se pohjautuu ministeriön omaan työhön, teetettyihin vaikutusten arvionteihin sekä Fossiiliton liikenne työryhmän tuloksiin. SBB on ollut jäsenenä työryhmässä sekä sen alaisuudessa toimineissa tavaraliikenteen-, henkilöliikenteen ja vesiliikenteen alatyöryhmissä. Työryhmän raportti luovutetaan ministeri Harakalle 27.10., jolloin järjestetään myös sidosryhmätilaisuus. Tiekartta laitetaan lausuntokierrokselle lokakuun lopussa.

Toimenpiteiden vaikutusten arvioinnit

LVM julkaisi 6.10. tiekarttatyön puitteissa tehdyn arvioinnin tulokset, jossa esitetään eri ohjauskeinojen päästövähennysvaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Arvioinnin ovat tehneet VTT, Aalto-yliopisto, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä työryhmän pysyvät asiantuntijat.

Jotta vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan, tulee päästöjä vähentää 1,55 miljoonaa tonnia. Arvioinnin pohjalta voidaan todeta, että päästöjen vähennys edellyttää uusien toimenpiteiden käyttöönottamista. Autokannan uudistamisella, liikennejärjestelmän tehostamisella, fossiilisten polttoaineiden korvaamisella voidaan saada arviolta reilu 0,6 Mt co2-ekv. päästövähennykset. Puuttuvat päästövähennykset tulisi saada fossiilisten polttoaineiden hinnoittelulla (polttoaineverotuksen huomattavalla kiristämisellä tai kansallista liikenteen päästökaupan käyttöönotolla). Kaasuautojen osalta arviointi kattaa mm.  biokaasun jakeluvelvoitteen, raskaiden ajoneuvojen ja pakettiautojen hankintatuen sekä jakeluinfratuen. Biokaasun jakeluvelvoitteen tuoma päästövähennyspotentiaalin arvioitiin olevan huomattava. Hankintatukien päästövähennyspotentiaalin arvoitiin olevan suhteellisen alhaisia, hankitukien osalta merkittävin päästövähennyspotentiaali olisi saatavissa raskaan kaluston hankintatuella.

SBB:n mielestä vaikutusten arvioinnin tulokset olivat hyvin mielenkiintoisia ja tulevat varmasti aiheuttamaan keskustelua. SBB:n alustavien arvioiden mukaan vaikutusten arviointi on suhteellisen onnistunut kaasuautojen osalta.

Lisätietoa:

 

Scroll to Top