Fosforiasetuksen voimaantulo edistää ravinteiden kierrätystä

SBB arvioi, että fosforiasetus lisää kestävää ravinteidenkierrätystä Suomessa, mikä myös parantaa runotuotannon energia- ja ravinneomavaraisuutta. 

Valtioneuvosto hyväksyi viimein eilen (12.1.2023) asetuksen tarkemmista säännöksistä lannoitelain (711/2022) 6 §:n nojalla fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa.  

Fosforiasetuksen myötä säädökset fosforin käytön rajoista laajentavat ympäristökorvauksen rajoitukset koskemaan kaikkia viljelijöitä, kun aiemmin rajoitukset ovat koskeneet vain ympäristökorvaukseen sitoutuneita viljelijöitä. Fosforiasetus astuu voimaan maa- ja puutarhatalouden osalta 17.1.2023. Viher- ja ympäristörakentamisen osalta fosforiasetusta aletaan soveltamaan vasta vuodesta 2027 lähtien. 

Fosforiasetuksen yksi suurimmista kysymyksistä on lantapoikkeuksesta luopuminen 17.1.2025 mennessä. SBB ymmärtää kritiikin lantapoikkeuksesta luopumisesta tuottajien etujärjestöjen ja maatalouden neuvontajärjestöjen ja –yritysten taholta. Kuitenkin biokierron kannalta karjanlantapoikkeuksesta luopuminen (§ 4 momentti 2) yhdessä lannan ja biokaasulaitosten mädätteiden fosforinerotuksen edistämisen kanssa (§ 5) lisäävät ravinteiden kierrätystä ja vähentävät mineraalilannoitteiden käytön tarvetta muilla maatiloilla. Tämä edistää ruoantuotannon energia- ja ravinneomavaraisuutta. 

Asetukseen tehtiin joitakin muutoksia lausuntopalautteen perusteella, mutta pääkohdat säilyivät. Yksi tärkeä lopputulema poliittisesta neuvottelusta on se, että valtioneuvosto päätti, että arviointi lannoitelain vaikutuksista toteutetaan vuoden 2026 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida fosforiasetuksen talous- ja ympäristövaikutukset maataloudelle, sekä viher- ja ympäristörakentamiselle niiltä osin, kun siirtymäkaudet eivät ole enää voimassa.

Lausuntopalautteen perusteella nostettiin taajamien ulkopuolisten viher- ja ympäristörakentamisen liukoisen fosforin raja-arvoa 20 kg liukoista fosforia hehtaarille 30 kilogrammaan liukoista fosforia hehtaarille. Tämä on linjassa SBB:n esittämien toiveiden kanssa. Lisäksi SBB:n toiveiden mukaista on se, että viher- ja ympäristörakentamisen osalta fosforiasetusta aletaan soveltamaan vasta vuodesta 2027 lähtien. 

SBB:lle keskeisiä kysymyksiä fosforiastuksen osalta olivat riittävät kannusteet prosessoitujen orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttämiseen maataloudessa ja orgaanisten lannoitevalmisteiden erityisominaisuuksien huomioiminen sekä selkeät ja kohtuulliset raja-arvot viher- ja ympäristörakentamisessa. SBB arvioi, että fosforiasetus lisää kestävää ravinteidenkierrätystä Suomessa, mikä myös parantaa runotuotannon energia- ja ravinneomavaraisuutta. 

Asetus haastaa laajasti toimijoita (maatalous, viherrakentaminen). SBB:n mielestä lannoitelain toimivuuden arviointi vuoteen 2026 mennessä on kannatettava, mutta sen ei tule johtaa säädösten muuttamiseen liian kevein perustein. 

 

Lisätietoa: 

Scroll to Top