Euroopan biokaasusektori peräänkuuluttaa liikennebiokaasun potentiaalia

Euroopan biokaasuyhdistys, European Biogas Association, EBA peräänkuuluttaa lisätoimien liikenteen päästöjen vähentämiseksi viipymättä. Liikenteen sähköistymisen kehitys etenee, mutta se ei yksin takaa riittävää tehokasta ja nopeaa liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentymistä. Olisi tärkeää ottaa keinovalikoimaan myös teknologiat ja uusituvat polttoaineet sähköistymisen ohella, jotta liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tulevina  voidaan nopeuttaa lähivuosina. Biometaani on

Lukuisat eurooppalaiset selvitykset osoittavat, mukaan lukien Euroopan Komission tutkimuslaitoksen raportti, että biometaanilla voi päästä jopa negatiivisiin hiilidioksidipäästöihin. Tämä uusiutuva polttoaine on helposti saatavissa, skaalautuva ja myötävaikuttaa vahvan autoteollisuuden ylläpitämiseen Euroopassa. Nyt on ratkaisevan tärkeää hyödyntää biometaanin potentiaali, kun EU:ssa uudistetaan ajoneuvoja koskevaa lainsäädäntöä.

EBA suosittaa seuraavia poliittisia toimenpiteitä:

  • Tunnista biometaani kestävän ja älykkään liikkumisen strategiassa.
  • Edistää biometaanin käyttöönottoa tasavertaisesti sähköisen liikkuvuuden edistämisen ohessa.
  • Aseta tavoitteet biometaanin käytölle liikenteessä vuoteen 2030 mennessä.
  • Vaihdetaan vuoteen 2030 mennessä TtW (Tank-to-Wheel)-tarkastelu joko WtW (Well-to-Wheel)- tai LCA (Elinkaariarviointi)- tarkasteluun kaikissa kuljetusta ja polttoaineita koskevassa lainsäädännössä, jotta CO2-päästöjä voidaan vähentää luotettavasti ja ennakoitavasti.
  • Tunnusta biometaani ei-hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviksi tasavertaisesti sähköautojen kanssa niin kauan kun  WtW / LCA-lähestymistapaa ei ole käytössä. Muutos voitaisiin toteuttaa energiaverodirektiivin, polttoaineiden laatudirektiivin tai/ja henkilö- ja pakettiautojen CO2-päästöasetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä.
  • Edistetään biometaanin saatavuutta vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin käyttöönotosta koskevassa direktiivissä.
  • Kannustetaan EU:n autonvalmistajia kehittämään ja tuottamaan teknologiaa, joka mahdollistaa
    biometaani käytön liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Lisätietoa:

Download full paper
EBA:n mediatiedote

Acknowledging the full potential of biomethane as transport fuel

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry on ollut aktiivisesti mukana laatimassa kannanottoa. SBB on Euroopan Biokaasuyhdistyksen jäsenorganisaatio.

Scroll to Top