EU:n metaanistrategia julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 15.10.2020 metaanistrategian. Strategiassa esitetään 24 toimenpidettä metaanipäästöjen vähentämiseksi Euroopassa ja kansainvälisesti. Siinä esitetään lainsäädäntö- ja muita toimia energia-, maatalous- ja jätealoilla. Näiden alojen osuus ihmisen toimintaan liittyvistä metaanipäästöistä maailmanlaajuisesti on noin 95 prosenttia. Komissio tekee yhteistyötä EU:n kansainvälisten kumppaneiden ja teollisuuden kanssa päästövähennysten saavuttamiseksi koko toimitusketjussa.

Yksi strategian painopisteistä on metaanipäästöjen mittaamisen ja raportoinnin parantaminen. Komissio tarkastelee myös uudelleen taakanjakoasetusta ja harkitsee teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin soveltamisalan laajentamista kattamaan metaanipäästöjä aiheuttavat alat, jotka eivät vielä kuulu sen soveltamisalaan.

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, SBB, kiittää, että tarkastelu on laajaa ja toimenpiteet ovat kattavia. Kritiikkinä sanottakoon, että osa toimenpide-ehdotuksista on aika yleisiä ja niistä puuttuu aikataulutus. Strategia onnistuu yhdistämään kiitettävästi perinteisiin ”energia-asioihin” myös uusia näkökulmia, kuten ravinteiden kierron ja hiiliviljelyn.

Lisätietoa:

Scroll to Top